IDC Cloud Leadership Forum.На 17 май 2016 г. в София хотел Балкан ще се проведе поредното издание на IDC Cloud Leadership Forum.

Събитието се организира от IDC Bulgaria с подкрепата на Stone Computers, Schneider Electric и VMware.

На IDC Cloud Leadership Forum 2016 ще бъдат популяризирани нови облачни разработки и зараждащи се технологии, а посетителите ще имат възможност да създадат полезни професионални контакти.

Нели Вачева, управител на IDC България, коментира: „IDC очаква пазарът на облачни услуги в България да се развива със средногодишен ръст от 37,5% в периода 2014–2019 г., докато пазарът на традиционни IT услуги ще нарасне само с 8,5%. Основен двигател на общия растеж остава интеграцията на облачни услуги с аналитични технологии, интернет на нещата и мобилност.“ 

Сред лекторите на събитието са Марина Костова, старши анализатор „Storage, Systems & Infrastructure Solutions“ в IDC CEMA, Ивайло Николов, ръководител на отдел „Cloud and Mobile“ в Stone Computers, Найден Неделчев, заместник-директор „Global IT Security And Audit“ в GfK, Георги Балканджиев, старши мениджър „Cloud Operations“ във VMware за региона на Европа, Средния Изток и Африка, Едуард Бодор, мениджър бизнес развитие на центрове за данни за Централна Европа в Schneider Electric.
Опита си в добрите практики за пренасяне на бизнес системи в облака ще споделят Димитър Каданов, изпълнителен директор на OneBit Software, Марин Роглев, мениджър „Сървърна администрация“ в AVON за региона на Европа, Средния Изток и Африка, Ивайло Ценков, експерт облачни технологии в BulPros и Вихрен Славчев, изпълнителен директор на Мнемоника.

Някои от темите, които ще бъдат дискутирани на конференцията IDC Cloud Leadership Forum 2016, са свързани с връзката между традиционната ИТ инфраструктура и облака, тенденции в облачната сигурност, както и добри практики за постигане на висока наличност на облачни системи.

Регистрацията за събитието е отворена. Служители на компании, потребители на технологични продукти и услуги в сферата на ИТ, не заплащат такса за участие. Служители на компании, предоставящи ИТ продукти и услуги, заплащат таксите, обявени на сайта на събитието.

Подробности за събитието можете да откриете на уебстраницата му: http://idc-cema.com/eng/events/63095-idc-cloud-leadership-forum-2016

* b2b Media медеин партньор на събитието.

Вижте още: