Онлайн конференция „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“Как се справя цяла една индустрия с предизвикателствата на COVID кризата и какъв е пътят традиционния за страната отрасъл да оцелее?

Онлайн конференция „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“ ще се проведе на 10 март от 14.00 ч. в платформата ZOOM. Тя има за цел да даде актуална информация за състоянието и бъдещото на бранша, който е един от най-засегнатите от кризата в икономически и социален аспект. Събитието е организирано от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) и в него ще се включат производители от бранша, представители на държавно ниво, на браншови организации и асоциации.

Повече от 90% от българските производители в сферата са експортно ориентирани и разполагат с квалифицирани специалисти и модерна техника. Затруднената ситуация в индустрията в световен мащаб в последната една година изправи бизнеса в сферата пред множество предизвикателства. Наложените в началото на 2020 г. мерки и ограничения, доведоха до затваряне на цели производства, а повечето фирми не успяха да продадат вече готовата си продукция. В момента поръчките и цените към българските производители продължават да спадат, а бъдещето на целия бранш е притеснително.

Традиционният за страната отрасъл формира близо 11% от общия износ на страната и създава около 12% от добавената стойност в индустрията и е от съществено значение за формирането на брутния вътрешен продукт на България. В търсене на възможности за съживяване на индустрията, БАТОК организира онлайн конференцията, за да повдигне диалога за значимостта на сектора, в който са заети близо 100 000 души.

Част от мерките, които предлагат от асоциацията, е родните производители в сектор „Текстил облекла и кожи“ да бъдат подпомогнати, като им се възлагат повече държавни поръчки. Какви други искания има браншът и как може той да бъде подкрепен ще бъде обсъдено по време на събитието. Официалните гости в конференцията ще представят какви мерки и програми са разработени до момента на държавно ниво, както и каква помощ е планирана конкретно към индустрията. Сред участниците със следните теми са:

  • Яна Топалова, зaм.-министър на икономиката – предстоящи схеми за подпомагане на бизнеса по ОП „Иновации“ и „Конкурентоспособност”;

  • Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика – бъдещето на мярката 60/40; мерки по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027;

  • Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България – ролята на бранша за социално-икономическото развитие на страната от гледна точка на национално представителна работодателска организация;

  • д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия – информация за дейността на агенцията в подкрепа на българския бизнес и инициативата „Доверете се на българското“;

  • Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и Татяна Пашинова, зам.-изпълнителен директор на агенцията – мерки по закона за насърчаване на заетостта и включването на мярка, която да поеме транспортните разходи на персонала на фирмите.

В онлайн конференцията „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“ можете да участвате чрез платформата ZOOM на следния линк http://bit.ly/30cQEq8. Тя ще бъде и паралелно излъчена на Facebook профила на БАТОК.

ДНЕВЕН РЕД

НА

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ „КРИЗА И ПЕРСПЕКТИВИ В СЕКТОР ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ“

14.00 – 14.05 Официално откриване на конференцията

14.05 – 14.15 Доклад на БАТОК – Йордан Беловодски, изп. директор на БАТОК

14.15 – 15.00 Презентации на официалните гости:

  • Яна Топалова, зaм.-министър на икономиката;

  • Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика;

  • Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

  • д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия;

  • Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и Татяна Пашинова зам.-изпълнителен директор на агенцията;

15.00 – 15.30 Дискусия


Онлайн конференция „Криза и перспективи в сектор Текстил, облекло и кожи“

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...