Отношения клиент – агенция по време на кризата остават стабилниОчаква се засилване на връзката между партньорите, особено след като са минали заедно през кризата
Кризата с COVID-19 постави пред сериозни изпитания отношенията между агенции и клиенти в рекламата и ПР. Компаниите и агенциите показаха гъвкавост по отношение на поетите проекти, разпределянето на бюджетите, информацията и управлението на екипите.

Това показва проучването "Стратегически отношения клиент – агенция по време на криза", реализирано от платформата Praktika, Параграф 42, част от групата The Smarts и маркетинговата агенция BluePoint, с период на провеждане юни 2020 г. За респонденти бяха поканени управители и акаунт директори в комуникационни агенции и маркетингови и ПР директори в компании.

Данните бяха представени на специално онлайн събитие от Юлиан Добрев, управител и директор "Анализи" на маркетинговата агенция Bluepoint, а в дискусията се включиха представители от страна на комуникационните агенции и техните клиенти - Ясен Димитров, мениджър бизнес комуникации, Уникредит Булбанк, Десислава Олованова, изпълнителен директор на McCann Sofia, Нора Кальонска, ПР мениджър на OLX, Рая Стефанова, Client service director, Параграф 42. С последни анализи по темата се включи Дора Стрезова-Николова, CEO Advisor, която представи идеи за алхимията на дългосрочното партньорство.

Изводите от изследването са, че въпреки проблемите причинени от кризата с коронавируса и намаляването на бюджети двете страни – агенции и клиенти – държат на изградените партньорства и търсят възможности те да останат дългосрочни. Първоначалното объркване успешно се е трансформирало в адаптация, което е и основание за оптимизъм.

Проучването показва сходство по линия на обема работа както при компаниите, така и при агенциите. Отчита се запазване на рекламните и ПР дейности 35,6% при агенциите и 38,6% при компаниите. От гледна точка на взаимоотношенията по текущи дейности и проекти се отбелязва покачване на доверието между партньорите – според 53,3% от представителите на агенциите и 36,4% от тези на компаниите. Цялостното управление на проектите е оценено като непроменено, което на фона на кризата може да се определи като позитивен факт.

За да компенсират спада в дейностите и в приходите, агенциите търсят нови възможности. Предприетите действия в периода се характеризират с проактивно търсене на контакт с настоящи клиенти 63,6% и модифициране на настоящи подходи спрямо новата ситуация също 63,6%.

Бюджетите по време на кризата намаляват като едва 24,4% от представителите на агенциите заявяват, че нямат намаление в таксите. 31,1% от респондентите заявяват, че са направили редукции с до 20% от възнагражденията, също толкова дават информация за намаления с над 20%.

Очакванията на двете страни една към друга остават непроменени спрямо една нормална ситуация – компаниите очакват повече идеи и проактивност, както и задълбочено разбиране на бизнеса, а агенциите – структурирана обратна връзка и справедливи агенционни възнаграждения.

Вижте още: