представители на 13 държави се събраха в софия по покана на регионален център, юнескоРегионалният център покани в софия представители от страните в югоизточна европа, за да определят приоритетите пред нематериалното културно наследство в региона

Документални филми, изложби и семинари ще са сред ключовите инструменти, които ще популяризират нематериалното културно наследство у нас и Югоизточна Европа. Това решение бе взето вчера по време на годишната сесия на Общото събрание на Регионален център София, ЮНЕСКО. На форума представители на 13 държави от региона и на Генералния директор на ЮНЕСКО дискутираха политиките, които щ се предприемат в този културен сегмент през 2020 година.

Основна мисия на Регионалния център винаги е била и ще бъде популяризирането на нематериалното културно наследство не просто сред пряко свързаните експерти и дейци на културата, а сред широката публика, най-вече сред младите хора. Ние правим всичко, за да насърчим възможно най-прякото „живо” предаване на знания, традиции и умения от поколение на поколение. Защото за да са запалени младите по нещо, те трябва да го видят и усетят отблизо. В този смисъл колкото по-атрактивно, модерно и интензивно е представянето на традициите, толкова по-голям шанс имаме да ангажираме широка аудитория”, казва д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален център София, ЮНЕСКО.

Тя подчерта, че два пъти годишно ще продължи публикуванетона периодичното издание на Регионалния център - "Живи наследства", което се стреми да представя най-новите научни открития, теории, анализи и казуси. Центърът планира още да укрепи партньорствата си с различни ключови институции, заинтересовани страни, експерти и организации, като постави акцент върху работата си с университети, неправителствени организации и музеи.

Националният фестивал на българския фолклор в Копривщица, Европейските дни на наследството и Европейската нощ на музеите са само част от инициативите, които Регионалният център планира да подкрепи през 2020 година.

Повече за инициативите на Регионален център София, ЮНЕСКО, можете да откриете на http://www.unesco-centerbg.org/bg/

представители на 13 държави се събраха в софия по покана на регионален център, юнеско

Вижте още: