При нанесени щети от природни бедствия можем да си търсим праватаХората нямат навика да мислят предварително и затова оставаме изненадани от природните бедствия – категоричен е адв. Иван Гемков

Промяната на климата е осезаема със всяка следваща година. Летните дъждове предизвикат сериозни щети и наводнения, а пожарите унищожават големи площи. Бедствията обаче не са изолирани само в гори и планини, а все по-често поразяват и големите градове. Според статистката за 2018 г. в България са се случили 1 420     кризисни събития причинени от природни бедствия. В това число са 480 пожари и 84 наводнения.
Според адв. Иван Гемков „Българинът търси помощ само, когато вече е настъпила вредата. Превенцията сякаш няма значение. И ако попаднем в т.нар. „непокрит риск“ можем да търсим отговорността на държавата в лицето на нейните институции или в лицето на Общината. Можем да тръгнем по пътя на гражданския процес по общия ред т.нар. делитна отговорност и може да се търси отговорност по Закона за отговорността на държавата за вреди…Хората нямат навика да мислят предварително и затова оставаме изненадани от природните бедствия. Щетите могат да бъдат класифицирани, но преди всичко е важно, кой е причинителят. Защото много хора не си дават сметка, че бедствието може да бъде причинено от човешка намеса…“ – сподели той в ефира на Канал 3.

Ако ни сподели природно бедствие е от изключително голямо значение да се обърнем към адвокат, който има опит именно в такива дела. Спецификата на делата за обезщетения при нанесени щети от природни бедствия изисква много добра предварителна подготовка. Консултацията ще ни помогне да избегнем  пропуски и да защитим правата си по най-добрия начин. В качеството си на ищец можем да заведем дело спрямо трето лице, чието виновно поведение всъщност е довело до поражението в следствие на природното бедствие. Важно е да знаем, че за да се ангажира отговорността на трети лица във връзка с вреди, произтекли от природни бедствия не е достатъчно просто да имаме природно бедствие и вреда. Необходимо  е да има и трето лице, чието поведение да е довело до настъпването на тази вреда - правомерно действие или неправомерно действие/бездействие.

Пътищата, по които могат да се търсят претенции са два.

Единият е във връзка с реализиране на отговорност, със сключен застрахователен договор, другия е за реализиране на отговорността на трети лица при наличието на такъв договор. В случаите, когато нямаме такъв документ пак можем да ангажираме отговорността на трети лица -  най-често това са държавата и общините.

За съжаление в по-честите случаи не можем да заведем дело. Не може да бъде ангажирана отговорността нито на държавата, нито на общините, нито на други трети лица. „В повечето случаи, когато не може да бъде установено чрез съответните доказателствени средства в съд, ние съветваме нашите клиенти да не предприемат тази стъпка. – съветва адв. Гемков - Защото загубата на такава искова претенция води до загуба не само на разходи, които те биха направили за съдебното производство (държавни такси, такси за вещи лица и адвокати), а и за разноските, които ще бъдат присъдени на другата страна в следствие на отхвърляне на исковата молба.“

Във всички случаи обаче (в случай на настъпила вреда в следствие на природно бедствие) е важно да се потърси правна помощ. Компетентното мнение ще ни помогне да  вземем решение дали да започнем съдебен процес.

Вижте още: