Сергей Бурушкин: „Cloudware предотвратява спирането на работата заради срив на сървър“Нетера е официален партньор на Cloud Sofia Summit 2019, който се провежда днес

„Клауд сървърите на Cloudware елиминират опасността при срив на сървъра компанията ви да спре работа за неопределено време. Връщането на системите в изправност може да бъде дълъг и труден процес, а загубите да са значителни.

Хостингът в Cloudware практически премахва възможността за повреда на сървъра. Облачната среда е проектирана да гарантира близо 100% време на работа. Това е така, защото клиентите са хоствани на виртуални машини, които в случай на проблем могат да бъдат мигрирани на друг сървър за секунди, така че това да не повлияе на работата им“, каза Сергей Бурушкин - продуктов маркетинг експерт в Нетера.

Той направи презентация на тема: „Клауд или колокация. Ползи за бизнеса“ на Cloud Sofia Summit 2019, който се провежда днес в София Хотел Балкан. Организатори на конференцията са ICT Media и ISACA Sofia Chapter, а Нетера е официален партньор на събитието.

Сергей разказа и за други предимства и ползи от клауд услугите, които Нетера предоставя под бранда Cloudware. На първо място той изтъкна реалната възможност за бързо увеличаване и намаляване на ресурси и даде пример: „Когато имате собствен сървър, увеличаването на неговата производителност е свързано с време и пари. С Cloudware това е лесен процес, заложен в самата платформа. Увеличаването и намаляването на ресурси става бързо, а потребителят плаща само за това, което използва“. По думите му клауд технологиите дават шанс на по-малките компании да бъдат равнопоставени на по-големите, без да е необходимо да инвестират в собствени центрове за данни и да поддържат големи IT отдели.

Друго преимущество е спестяването на разходи за първоначална инвестиция - не е необходимо да се купува сървър, да се плаща за място, електрическа енергия, физическа сигурност, застраховка и климатизация или да се покриват разходите за текуща поддръжка. Разноските са сведени до една месечна такса, която е фиксирана.

Почти нулевата инвестиция на време за внедряване в сравнение със сроковете за вдигане на собствен физически сървър, също е фактор при избора на клауд услуги. „Приложенията, които са от решаващо значение за успеха на вашия бизнес, могат да бъдат онлайн почти незабавно“, допълни Сергей.

Той разказа и за високите нива на сигурност, стандартите и правилата, които се прилагат в Cloudware, за да се защити информацията на клиентите. Освен редовното обновяване на софтуерите, отговорни за виртуализацията, има и много механизми за криптиране на информацията, нейното съхраняване на няколко места, за да се предотврати загубата й, използване на двуфакторна ауторизация за достъп, VPN-и и т.н.

Вижте още: