Световен ден на акредитациятаБългарската компания ЛОТ-КОНСУЛТ е акредитирана за предоставяне на услугите по безопасност и здраве в над 140 държави в цял свят

На 09 юни 2021 г. отбелязваме Световният ден на акредитацията (#WAD2021). Глобалната инициатива е създадена от International Accreditation Forum (IAF) и International Laboratory Accreditation Cooperative (ILAC) с цел популяризиране на стойността на акредитацията и насърчаване на дейностите по сертифициране, инспекция и тестване. Тази година темата е Акредитация: Подкрепа за изпълнението на целите за устойчиво развитие.

Целите за устойчиво развитие са в основата на Програма за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН, широк и амбициозен план за действие. Акредитацията, заедно с други качествени инфраструктурни инструменти, предоставя техническите основи, които са от решаващо значение за функционирането на развитите и развиващите се общества. Тя дава възможност за индустриално развитие, конкурентоспособност на търговията на световните пазари, ефективно използване на природните и човешките ресурси, безопасност на храните и здравеопазване и опазване на околната среда.

Екипът на Органа за контрол от вид „С“ при ЛОТ-КОНСУЛТ е горд и щастлив, че е част от глобалното семейство на акредитираните органи. Взаимното признаване на акредитацията на международно ниво, както и нашата експертиза и професионализъм, ни дават възможност да предоставяме услугите си по безопасност и здраве в над 140 държави в цял свят в последните години. От началото на 2021 година ние внедрихме и прилагаме гъвкавия обхват на акредитация, с което още повече затвърдихме и повишихме доверието и удовлетвореността на нашите клиенти и партньори и подобрихме сроковете за изпълнение на заявките.

Орган за контрол от вид „С“ при ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД има следния обхват на области на контрол:

  • Микроклимат

  • Шум

  • Осветеност

  • Електромагнитни полета

  • Вентилационни инсталации

  • Прах

  • Химични агенти

  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V – съпротивление на защитни заземителни уредби, съпротивление на изолация, съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, импеданс на контура „фаза-защитен проводник“;

  • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V (защитни прекъсвачи ЗП) – съпротивление на предпазно заземяване, ток на задействане, време на изключване;

  • Физическо натоварване.

В началото на годината компанията бе отличена с приз за Employer Branding Network на Годишни награди Employer Branding Awards 2021.  Наградата бе присъдена за специалните мерки, с които по време на извънредната ситуация беше извършена оценка на риска на работното място в „хоум офис“ режим на над 300 служители. Това е свързано и с измерване на параметрите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, електробезопасност. Експерти от ЛОТ-КОНСУЛТ посетиха домовете на служителите на клиентите, съобразявайки се с всички продивоепидемиологични мерки.

Проектът реорганизира процедурите по оценка на безопасността, така че служителите на компаниите да бъдат максимално защитени, но и работодателите да бъдат спокойни, че са спазили всички изисквания.

Кампанията постигна и значителен медиен отзвук задавайки въпроса „Кой ще отстрани нередностите, ако такива бъдат установени и ако условията на труд не отговарят на българското законодателство?“
„През  седмиците на извънредната ситуация с COVID-19 ние сме в непрекъснат процес на оценка на риска за здравето и безопасността за работа от разстояние – споделя инж. Димитър Коларов, управител на ЛОТ-КОНСУЛТ - Сблъскваме се с казуси, които изобщо не са засегнати в действащите нормативни актове и затова сме категорични, че е необходимо бърза актуализация в Кодекса на труда. Например,  ако електроинсталацията в хоум офиса не е изправна и има опасност от злополука от електрически ток или пожар, за чия сметка следва да се извърши ремонта – за сметка на собственика на жилището или на Работодателя, тъй като той отговаря за безопасността на служителя при изпълнение на възложената работа.“

ЛОТ-КОНСУЛТ е профилирана в сферата на трудовата безопасност вече 27 години и има ясен поглед върху условията на труд в България и в света, както и специфичните нормативни актове.

Вижте още: