Ръководството на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2023 г., на основата на оценка по чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ...

Бизнес

Повече статии

Асоциацията на месопреработвателите в България организира поредица от събития и инициативи в рамките на „Дни на българското месо“Някои от модерните...

Финанси

Повече статии

Българската ИТ консултантска компания “Ти Би Ай Инфо” ще бъде преименувана на Sirma InsurTech. Това съобщава “Сирма Груп Холдинг”, която преди месеци...

Анализи

Повече статии

Медии и PR

Повече статии

Енергетика

Повече статии

Пазари и Компании

Повече статии

До момента вложенията в софийското предприятие за оптични компоненти са близо 20 млн. лв. с тенденция за нарастване„R&М България Производство“...

Технологии

Повече статии