17 признака, че светът се променя към по-доброООН постави през 2015 година 17 цели, които трябва да направят света по-добро място за живеене. Те трябва да бъдат изпълнени за следващите 15 години.

Някои от амбициозните задачи са свързани с премахване на бедността, спиране на климатичните промени и премахване на неравенството и неправдата.

Решението на някои от най-големите проблеми на човечеството е цел, която изглежда почти непостижима за този кратък период, но позитивната промяна вече е налице.

Отдолу сме изброили 17 случая, по-които промяната е вече налице:

Цел 1: Премахване на бедността

От 2004-2005 година, 38.7% от населението на Етиопия живееше в екстремна бедност. От 2009 година този процент е спаднал на 29,6.

Цел 2: Премахване на глада

От 1990 година броя на гладуващите хора в Югоизточна Азия е спаднал от 137.5 милиона на 60.5 милиона. Това е спад с 56%.

Цел 3: Добро здраве и благосъстояние

След земетресението през 2010 година в Хайти се разви епидемия на холера. За последните 4 години случаите са намалели с 97%, благодарение на подобрени санитарни практики.

Цел 4: Качествено образование

През 2002 година само 900 000 момчета посещаваха училище в Афганистан и почни никакви момичета. Към 2014 година, 8 милиона ученици са приети и близо 33% от тях са момичета.

Цел 5: Равенство между половете

От 1999 година в Руанда се дадоха равни права на жените да притежават земя. Към 2014 година жените земевладелци са 17% повече от мъжете.

Цел 6: Чиста вода и санитация

Между 1990 и 2012 година в Перу, процентът от населението, което е принудено да използва отворени пространства за дефекация, нещо което замърсява водоизточниците и причинява болести, е намаляло от 33% на 6%.

Цел 7: Достъпна и устойчива енергия

Бразилия е предприела доброволна програма за намаляване на вредните емисии до 2025 година с 37%.

17 признака, че светът се променя към по-добро
Цел 8: Добра работа и икономически растеж

След глобалната икономическа криза през 2008г. безработицата е спаднала от 9.2% до 4.3% в глобален мащаб към пролетта на 2015г.

Цел 9: Индустрия, иновации и инфраструктура

Преди 40 години Сингапур бе изправен пред проблемите на пренаселеност, лоши условия на живот и липса на инфраструктура. През 2014 година инфраструктурата на страната е на второ място в света.

Цел 10: Намаляване на неравенството

През 1981 година в Китай, 84% от населението живееше с по-малко от 1.25 долара дневно. Към 2011 година този брой е спаднал до 6%.

Цел 11: Устойчиви градове и общества

Истанбул, Турция – дом на приблизително 18% от населението на Турция и към момента най-натоварения град в света. Между 2010 и 2012 година 295 улици са били направени пешеходни, а 650 мили велоалеи ще бъдат изградени до 2023 година.

Цел 12: Отговорно потребление и производство

През 1995 година в Южна Корея 72.3% от обществените отпадъци са били насочвани към сметищата, а останалите 23.7% са били рециклирани. През 2007 година 81.1% от всички отпадъци се рециклират.

Цел 13: Климатични промени

Макар политическата нестабилност, Тунис работи усърдно по намаляването на нуждата от петрол и природен газ. От 2005 година насам повече от 50 000 семейства използват соларни панели за посрещане на нуждите си от топла вода.

Цел 14: Подводен живот

С цел презервиране на морското биоразнообразие биолозите предложиха 20 процента от океанските площи да бъдат забранени за риболов и други активности в САЩ. Към 2013 година само един щат е успял да постигне и подобри тези резултати – Хайти, 22.9%. На второ място се нарежда Калифорния с 8.7%.

Цел 15: Живот на сушата

През 1990 година горските пощи в Непал изчезваха със скорост 2% годишно. Към 2012 година 40% от населението на станата притежава една четвърт от горските площи, а изчезването се е превърнало в нарастване.

Цел 16: Мир, справедливост и сила на институциите

281 400 души в Мексико са напуснали своите домове и са се преселили поради силната престъпност. Национален регистър на правителството е помогнал на 15 семейства от Чихуахуа и 300 от Синалоа.

Цел 17: Партньорство за постигане на целите

С всеки изминал ден все повече страни, правителства и хора вземат участие и предприемат мерки към общите цели за постигане. Това се вижда както от изброените до пък случай така и в ежедневието ни.

Информацията е взета от magazine.good.is

Вижте още:

На 5 август 2022 г. Обединена българска банка (ОББ), част от белгийската финансова група KBC, и Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българската...