Kои са най-щастливите и задоволени от живота?Проучване на Националната статистика във Великобритания, проведено сред 300 000 души, показва, кои са най-щастливите и задоволени от живота.

Най-висок пик на тези показатели е отчетен във възрастовата група между 65 и 79 години, но усещането за щастие намалява разко след 80.

Най-ниските нива на задоволство от живота са демонстирани от хората на възраст между 45 и 59 години, а като цяло в тази категория мъжете се оказват по-нещастни от жените. В тази възрастова група са отчетени и най-високите нива на безпокойство.

Изследователите твърдят, че липсата на усещане за щастие и благополучие при 45 – 59 годишните се проявава най-вече при онези, които по стечение на бостоятелствата са натоварени с бремето да се грижат едновременно и за деца, и за по-възрастни родители.

Невъзможността да се постигне добър баланс между задълженията в живота е сериозен фактор за неудовлетвореност, твърдят авторите на проучването.

Междувременно по-младите и пенсионерите разполагат с повече свободно време, което да прекарват в дейности, подпомагащи чувството за благополучие и това оказва влияние върху техните вътрешни усещания.

Рязката промяна при 80-годишните пък се дължи най-вече на трудности от здравословно естество и чувството за самота.

При провеждането на допитването анкетираните са определяли чувството за удовлетвореност и съответно за безпокойство по скалата от 1 до 10.

После резултате са разбити по други показатели като възраст, етническа и религиозна принадлежност, семейно положение, професионално състояние и местоживеене.

Данните показват, че:
  • Семейните демонстрират най-високи нива на удовлетвореност от живота – средно около 7.67 – значително повече от тези, които съжителстват с някого или живеят сами, разведените или овдовелите. 

  • Хората, които имат работа, са по-щастливи от безработните, както и от заетите почасово. От неработещите най-удовлетворени са пенсионерите, след тях се нареждат студентите. 

  • Като цяло религиозните хора се оказват по-удовлетворени от живота спрямо тези, които не са последователи на нито една религия или вяра.

  • По полов признак – жените са по-неспокойни и напрегнати от живота от мъжете, но за сметка на това имат по-силно усещане, че животът им си струва.

  • Най-нервната и неудовлетворена група по етнически признак са хората от арабски произход, а най-спокойни се оказват тези от китайски произход.

Вижте още: