Страната се нарежда и сред най-големите инвеститори в България с близо 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции.

Италия изнася за България три пъти повече от обема на вноса от Китай. Това каза Андреа Казини, главен оперативен директор на УниКредит Булбанк, по време на конференцията „България и Италия: изграждаме заедно“, организирана от Конфиндустрия България. Италия е третият най-голям търговски партньор на България след Германия и Русия. Износът на италианските компании у нас за миналата година се равнява на 1.9 млрд. евро. За сравнение износът на Китай за България е в размер на 648 млн. евро за 2013 г.

Италианският бизнес внася в България най-много текстилни и кожени изделия, различни машини и оборудване, потребителски стоки, метали и строителни материали.

Италия се нарежда и сред най-големите инвеститори в България с близо 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции. В банковия и застрахователния сектор вложенията достигат 600 млн. евро, в енергийния и текстилния сектор инвестициите са на стойност от по 300 млн. евро, показва анализ на Конфиндустрия България.

„Инфраструктурният сектор е ключов за българската икономика, като очакванията са той да се промени много през следващите години“, коментира Андреа Казини. Той посочи, че голямата ниша за развитие на бизнеса в този сектор се дължи на необходимостта от подобряване на транспортната, комуникационната и енергийна инфраструктура на страната, както и възможността за използване на средства от фондовете на ЕС. 

Пред представители на италианския бизнес бяха представени и възможности за инвестиции в България в енергийния сектор и по конкретно в проекти за биомаса, малки водно-електрически централи и соларни инсталации. УниКредит Булбанк може да подкрепи италианския бизнес не само с идентифициране на потенциални проекти, но и с изготвянето на инвестиционен план и неговото финансиране.

Пазарът на недвижими имоти в България също представлява интерес за италианските компании. Освен на подобряването на настроенията на инвеститорите, това се дължи и на стабилните нива на наемите, както и по-ниските цени на имотите и разходите по поддръжка на сградите

Вижте още: