Предложенията на ДКЕВР са тежък популизъм, доказващ политическата и корпоративна подчиненост на Регулатора

Публикуваното искане на ДКЕВР за ограничаване до 50% на изкупуването на електроенергията произведена от фотоволтаични и вятърни централи е абдикиране от регулаторните функции. ДКЕВР признава неспособността си да регулира отношенията в енергетиката, доказва корпоративни зависимости и дискриминационно третиране на производителите.

ДКЕВР служи на антиевропейски и проруски ядра в държавата с цел – унищожаване на независимите чуждестранни и български инвеститори в енергетиката и експроприация на частния им капитал.

Политическата поръчка за изкуствено задържане на цената на електроенергията трябва да бъде изпълнена дори с цената на заплаха за фискалната стабилност на банковата система, финансирала с над 4 милиарда евро проектите във ВЕИ сектора.

Държавните енергийни дружества са във фалит от лошо и корупционно управление, сега трява да бъдат фалирани и частните производители.

Производителите на енергия от слънчеви и вятърни централи сме единствените, които ползваме изцяло налични собствени ресурси за производство на електроенергия, диверсифицираме енергийните източници и намаляваме сметките на потребителите, защото приходите от спестените от нас въглеродни емисии се връщат директно в НЕК и намаляват цената, която потребителите плащат за зелена енергия.

Европейската комисия е последователна и ясна в продължаващата подкрепа на възобновяемите енергийни източници, те са част от стратегията за енергийна сигурност и независимост на Европа.

Обръщаме се към правоохранителните органи да започната незабано разследване на ДКЕВР за корупционни практики и зивисимости.

Обръщаме се към цялата демократична общност, всички свободни и независими бългаски граждани за защита на частните и независими инвеститори в българската енергетика.

Вижте още: