Как гласуваха евродепутатите ни по 14 важни за децата и семейството политики?

Подробна справка за начина, по който всеки от българските евродепутати е гласувал по 14 важни за човешкото достойнство и свобода, брака и семейството резолюции и предложения, през последните пет години, може да се види на платформата ни за петиции Граждани в действие.

Шест от приетите документи касаят одобряване на спорните термини за пол/джендър и полова/джендър идентичност, различни от биологичните, което е в разрез с Конституцията на страната ни и решенията на Конституционния съд.

Пол, различен от биологичния е включен, освен в Истанбулската конвенция, също в: Конвенцията за насилието и тормоза, Директивата за борба с насилието над жени и домашното насилие, както и в резолюцията за включване на джендър основано насилие, като нова област на престъпления в Договора за функциониране на Европейския съюз, на които Европейският парламент даде зелена светлина.

Друга част от приетите от Европейския парламент законодателни предложения целят признаването на еднополовите съюзи и осиновявания от еднополови двойки в ЕС. Освен, че противоречат на Конституцията ни те нарушават правата на децата да имат връзка и с двамата си родители.

Една от приетите от Европейския парламент резолюции касае включване достъпа до аборт в Хартата на основните права на ЕС и осъжда правото на лекарите да не правят такъв, когато това противоречи на съвестта им. Друга е свързана с легализиране на проституцията, под предлог “грижа за жените”.

Тревожна е и приетата през януари Резолюция за включване на речта на омраза и престъпления от омраза в списъка с тежки престъпления на ЕС, наравно с тероризма, трафика на хора и прането на пари. Предвид, че терминът “реч на омраза” няма общоприета дефиниция, нито е ясно определен от Европейския съд по правата на човека или друг международен съд, това ще доведе до широки предпоставки за злоупотреба застрашаваща свободата на словото.

Като притеснителни посочихме и приетите предложения за изменение на договорите на ЕС, с цел увеличаване на законодателните правомощия на Европейския парламент и на възможността Съюзът да приема задължително за страните-членки законодателство с мнозинство.

Положителна крачка е приетата от Европейският парламент през април декларация за осъждане на сурогатството като трафик на хора, която всеки от евродепутатите ни е подкрепил.

Справката показва, че българските евродепутати от групата на “Европейските консерватори и реформисти” са отстоявали твърда позиция в подкрепа на човешкото достойнство и свобода, брака и семейството. След тях се нареждат тези, които са в групата на “Европейската народна партия”. Най-слабо тези ценности са застъпвани от евродепутатите ни част от “Партията на европейските социалисти и демократи” и от групата “Обнови Европа”.

Анкетата с 10 въпроса, част от която е декларацията "Гласувай за семейството 2024" продължава да е отворена за попълване от политическите партии до 6 юни. Задавайте смело тези въпроси на кандидатите от вашия район, за да видите до каква степен са готови да се застъпват за децата и семейството. Въпросите, декларацията и подкрепилите я до момента партии може да видите оттук.

Повече информация за начина, по който всеки от българските евродепутати е гласувал вижте на: https://civilactionbg.com/гласувай-за-семейството-2024/

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...