Защо индустрията у нас замърсява и как въглеродните квоти от 100 евро/тон са обречени

"Според европейския съд Марица-Изток 2 нарушава всички еконорми и замърсява неограничено"

Разбира се, идеята е проста: "Да се затвори немедленно!" - не, русизмът не е случаен.

Първо, решението на съда се отнася единствено за емисиите на серни оксиди. През 1985 г. индустрията на България емитира около 2.3 милиона тона, като основните източници са ТЕЦ, но и заводи като Кремиковци, КЦМ и МДК. През 2021 г. общите емисии на серни оксиди вече са 43 хиляди тона. Този гигантски спад на замърсяването (-98%) се дължи на: а) изграждането на сероочистващи инсталации и б) закриването на някои предприятия и замърсяващи производства.

Европейските норми за сероочистване еволюират през няколко години - стартират през 90-те от 92% през 94%, 96% до 98% от емисиите на ТЕЦ. Благодарение на тях серните оксиди отдавна са замърсител от миналото за Европа - до края на 90-те бяха на първо място във всички бюлетини, днес вече трябва да търсите информацията за тях с лупа. Естествените източници днес са много по-значими - само вулканът Етна емитира средно около 1.8 милиона тона, което е в пъти повече от всички ТЕЦ в Европа.

Най-новата норма от 98% включва и абсолютно ограничение от 320 мг/м3 SO2 в димните газове. Това е нормата, която Марица-Изток 2 не може да достигне - централата е "само" на 97% очистване. Заради нея ръководството е поискало и получило дерогация от Изпълнителната агенция по околна среда. Същата дерогация с подобни аргументи са получили и двата американски ТЕЦ-а.

Защо нашите ТЕЦ в Марица-Изток не могат да постигнат целите на последния писък на европейската бюрокрация?

Защото горим най-гадния лигнит на света. Сярното сдъдържание на нашите лигнити е ужасяващо - около 2 пъти по-високо от това на лигнита на Германия. Инвестициите, нужни за постигане на 320 мг/м3 SO2 в димните газове са многократно по-високи за нас, отколкото за останалите лигнитни ТЕЦ в Европа. Само най-модерната ни централа AES Гълъбово е близо до това ниво, но дори и тя трудно може да гарантира поддържането му (зависи от съдържанието на горивото, което се изменя дневно).

Втората картинка представлява основно положение в икономиката на околната среда - разходите за намаляване на каквото и да е замърсяване растат със степента на очистване. При достигане на определени много високи нива на очистване разходите експлодират с всеки допълнителен процент. Графиката теоретично показва колко би струвало ТЕЦ МИ-2 да премине от 97% на 98% очистване - кривата на разходите е почти вертикална, тоест можем да похарчим целия бюджет на България и пак да не го постигнем. А допълнителното намаляване на замърсяването ще бъде миниатюрно.

Да се върнем на решението на европейския съд. Ето точен цитат от самото решение:

"При разглеждането на искане за дерогация по този член 15, параграф 4 компетентният орган трябва, като вземе предвид всички относими научни данни за замърсяването, включително кумулативния ефект с други източници на съответния замърсител, както и мерките, определени в относимия план за качество на въздуха, приет за съответната зона или агломерация съгласно член 23 от Директива 2008/50, да откаже такава дерогация, когато тя може да допринесе за превишаването на нормите за качество на въздуха, определени съгласно член 13 от Директива 2008/50, или да е в разрез с мерките, съдържащи се в този план, които имат за цел да гарантират спазването на тези норми и да направят възможно най-кратък периода на превишаването им."

Превеждам това на чист български език:

"Компетентният орган не може да дава право на ТЕЦ Марица-Изток 2 да работи, защото ТЕЦ Брикел замърсява твърде много."

Защо индустрията у нас замърсява и как въглеродните квоти от 100 евро/тон са обречени

Обяснявам, защото връзката не е очевидна за незапознатите.

Проблем със серните оксиди има само в град Гълъбово. ТЕЦ Марица-Изток 2 се намира на 25 км северно - до град Раднево, където такъв проблем няма. Обаче според законодателството и двете селища се водят част от зона "Югоизточна България". Тоест, дори ТЕЦ МИ-2 да беше в Бургас, пак можеше да бъде обявен за виновен...

Около Гълъбово има 3 ТЕЦа - Брикел и двата американски. Мисля, че вече всеки що-годе интелигентен и информиран човек в България разбра, че големият проблем е ТЕЦ Брикел, който произвежда много малко ток, но за сметка на това замърсява брутално. Няма да слагам снимки - всички сте виждали.

Май стана много дълго... Всеки може да си прави изводите сам на базата на горното детайлно обяснение на казуса.

В заключение ще добавя, че ТЕЦ Марица-Изток 2 + двата американски ТЕЦ-а поставиха исторически производствени рекорди и спасиха не само българската енергетика, но и целите Балкани през 2022 г. (без да подценявам и приноса на АЕЦ Козлодуй!). Тяхната работа стои и в основата на рекордите в индустриалния износ на България, защото приходите от износа на ток дадоха възможност на държавата да субсидира както домакинствата, така и индустрията в условията на най-тежката енергийна криза в историята на ЕС. На тези ТЕЦ дължим в много голяма степен енергийната си сигурност и независимост, включително и най-вече от Русия, но също и от останалите страни-износители на енергийни ресурси като САЩ и Катар например.

Това обаче няма да им помогне - в условията на европейските климатични политики и цена на въглеродните квоти от 100 евро/тон те са обречени...

Вижте още: