103-та сесия Международна конференция на труда (МОТ) се провежда в Женева с участието на хиляди делегати – представители на правителства, работодатели и работници.
 
Конференцията се председателства от Даниел Фунес* , избран преди дни за президент на Международната организация на работодателите (МОР), в която членува и БТПП. Фокусът на докладите е върху влиянието на миграцията върху глобалния трудов пазар. На практика всяка страна е свързана с миграцията – като източник на емигранти, като транзитна страна или като крайна дестинация, и този феномен често е свързан с негативно влияние върху работната сила.
 
В дневния ред също е включена темата за така наречения "принудителен труд". "Днес има 21 милиона жертви на принудителен труд в света. Ако се вгледаме по-сериозно в тази тревожна реалност, ние трябва да заключим, че това не са просто останки от злоупотреба от отминали времена. Принудителният труд мутира, преобразувайки се в неговите най-злокачествени форми... ", отбеляза Гай Райдер, генерален директор на МОТ.
 
Наред с тези 2 теми – за миграцията и “принудителния труд”, остава важен въпросът за глобалната безработица. В тази връзка третата тема на тазгодишната конференция е изготвяне на стратегия за преминаване на работната сила от неформалния към формалния сектор на икономиката. Тази тема трябва да излезе от полето на теоретичната дискусия и да се пристъпи към реални стъпки за осигуряване на правна и социална защита на работещите в сивата икономика.
 
Международната конференция на труда продължава до 12 юни.
 
Очаква се на 6 юни да бъде представен докладът на българските работодатели от Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ, в качеството на делегат от групата на организациите на работодателите, членуващи в МОР. В подготовката на доклада са намерили отражение позициите на БТПП по важни теми на международната трудова и социална политика, от гледна точка на бизнеса.
 
Контекст
 
В навечерието на 103-а сесия на Международна конференция на труда бе публикуван доклад на МОТ, в който се посочва, че броят на безработните в света ще нарасне с 3,2 милиона души през тази година, като общият брой на хората без работа ще достигне приблизително 203,2 милиона души.
 
Според експертите на МОТ след пет години, т.е. през 2019 г., броят на безработните се очаква да нарасне до 213 милиона души. Основен фактор за този процес не е влошаващата се глобална икономическа ситуация, а нарастването на икономически активното население, особено в развиващите се страни.
 
Високо остава равнището на младежката безработица, показват още данните. Тринайсет на сто от хората на възраст между 15 и 24 години нямат постоянни доходи. Това се равнява на 73,6 милиона млади хора, което е с 4,1 милиона повече спрямо 2007 г.
 
---------------------
* Изборът се състоя на 27 май на Общото събрание на Международната организация на работодателите (МОР). В рамките на Общото събрание Катарската търговско-промишлена палата бе приета за нов член на организацията.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...