1444302Борба с корупцията, предсказуема икономическа политика и недостиг на работна ръка са основните теми за австрийските инвеститори в България

40 % от австрийските компании в България отчитат подобрение на икономическото положение в България. Това сочат данни от проучване, проведено през 2017 г. от Advantage Austria – Австрийско търговско представителство.

 „България е привлекателна за австрийските инвеститори заради ниските данъчни ставки и изгодните разходи за труд. Емиграцията и липсата на квалифицирана работна ръка обаче възпрепятстват ръста на инвестициите. Ние от Advantage Austria помагаме на австрийските компании да се справят с тези предизвикателства като насърчаваме бизнес диалога помежду им и подпомагаме въвеждането на дуалното обучение като ефективен подход за справяне с младежката безработица и с липсата на квалифицирани кадри” – заяви Улрике Щрака, съветник към Търговския отдел на посолството на Австрия в България.

Общо 63% от анкетираните отчитат ръст на оборота и използването на фирмения капацитет. Според участниците в допитването през 2017 г. са се увеличили поръчките към тях и броят на служителите, а обемът на инвестициите не се е променил значително.

В рамките на проучването 66 % от компаниите посочват борбата с корупцията и престъпността като най-необходимата регулаторна реформа в България. Участниците отбелязват още нуждата от предвидима икономическа политика и правна сигурност.

Австрийският бизнес в България подчертава и пазарните реформи, от които зависи ръстът на инвестициите у нас. Малко над половината от компаниите (54%) посочват необходимост от повишаване на квалификацията на кадрите. Сред останалите важни реформи за компаниите са подобряването на инфраструктурата и наличието на работна ръка.

С ниво на инвестициите в размер на 4,124 млрд. EUR (според данни на БНБ) Австрия заема второ място сред чуждестранните инвеститори в България. Сред големите австрийски филиали в страната са Mtel, EVN, Raiffeisen, OMV, Vienna Insurance Group, Billa, Kronospan, Knauf, Uniqa, Palfinger, Baumit и други. Австрийските инвеститори се броят не само сред най-големите, но и сигурни и стабилни работодатели в страната. 

Допитването за бизнес климата е проведено едновременно повечето източно-европейски страни, които се конкурират с България в привличането на чуждестранни инвеститори, напр. Румъния, Сърбия и Унгария.  Отчетените резултатите са сходни, но при оценката на пазарните условия са отбелязани различни приоритети. Докато австрийските инвеститори в България и Унгария посочват за най-сериозен проблем недостига на квалифицирана работна ръка, то в Сърбия ненавременните плащания заемат водеща позиция, а в Румъния – инфраструктурата.

За 2018 г. австрийският бизнес у нас прогнозира още по-голям ръст на оборота и поръчките от клиенти.

Вижте още: