Австрийското Търговско Представителство ADVANTAGE AUSTRIA представи резултатите от ежегодното проучване за инвестиционния климат в страната
70% от австрийските компании в България оценяват квалификацията на кадрите като най-голямото предизвикателство на пазара у нас

На бизнес форум в присъствието на медии, бизнес организации и представители на компании, Advantage Austria/Австрийско търговско представителство огласи резултатите от своята традиционна годишна анкета сред австрийския бизнес в България, която оценява инвестиционния климат у нас. Проучването е проведено с участието на 68 компании в края на 2021 г.

В срещата се включиха министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и Н. Пр. Андреа Вике, Посланик на Австрия у нас.

Данните бяха представени от г-н Филип Купфер, търговски съветник в Посолството на Австрия. „Въпреки предизвикателните за бизнеса обстоятелства, свързани с пандемията и с ръста на цените на енергоносителите, представителите на австрийския бизнес в България все пак запазват оптимизъм по отношение на развитието на цялостния бизнес климат в страната“, посочи той. „Налице е известна предпазливост по отношение на инвестиционните им планове, но от друга страна компаниите търсят да наемат нови служители.“

По време на събитието презентации направиха Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика, Александър Сипек, управител на EVN България, и Мария Пищалова, управляващ партньор на ВИФИ България.

Гласът на анализаторите:

Ясен Георгиев сподели : „Въпреки несигурността пред цялостното икономическото развитие, свързана с продължаващото разпространение на коронавируса и мерките за неговото ограничаване, в макроикономическите прогнози доминира консенсус, че през 2022 г. българската икономика ще успее да надмине предкризисните равнища."

Данните:
С оглед на общата регулаторна рамка, която е от решаващо значение за бизнес климата, 66% от участвалите в проучването австрийски компании очакват повече усилия в борбата с корупцията и престъпността, което потвърждава резултатите от минали години. За 60% от респондентите особено важно е в страната да се провежда предвидима икономическа политика.

По отношение на своите обороти над 50% от австрийските компании очакват увеличение, а делът на онези, които предвиждат намаление, спада от 17% през 2021 г. на 15% за настоящата година. Според проучването 30% от анкетираните фирми очакват да наемат нови служители, а делът на песимистите в този раздел намалява от 10 на 7%. По-предпазливи са австрийските компании в своите инвестиционни планове, като 25% очакват подобрение през идните месеци.
 
 Сред важните предизвикателства на пазара 70% от австрийските фирми посочват на първо място липсата на квалифицирана работна ръка. Advantage Austria работи активно за преодоляване на недостига на кадри, като подкрепя заедно с австрийските фирми в страната въвеждането на дуално обучение. Това е доказала се концепция за намаляване на младежката безработица, която осигурява квалифицирана работна ръка на фирмите.
Необходимостта и търсенето за обучения

„Като представител на най-големия обучителен институт в Европа ВИФИ- част от Австрийската стопанска камара, обучителната организация ВИФИ България прилага най- успешния модел за обучение на Бизнеса- този, в който Бизнесът поръчва обучения „От практиката за практиката!“. Сред най-търсените обучителни теми и с тенденция за поддържане на нивото на квалификация и подкрепа на служителите в последните предизвикателни две години според ВИФИ България значително се открояват темите за личностно развитие и дигитални умения, за сметка на сертификационните програми за професионално развитие.“, сподели Мария Пищалова управляващ партньор на ВИФИ България.

Презентация

Вижте още: