Българо-румънската търговско-промишлена палата посреща първата група от десет румънци от Слатина и Крайова, които идват с намерение да проучат възможностите за работа в региона на Русе. В групата участват безработни или работещи, които искат да променят професионалната си кариера чрез възможности за развитие в България.

БРТПП е подготвила програма за посещения в русенски фирми, които се интересуват от наемането на служители от Румъния – логистичния и индустриален център „Свободна зона Русе“ ЕАД, фирмата за куриерски и транспортни услуги „ИнАут Трейд“ ООД, фирмата за производство на сложни алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия „Монтюпе“ ЕООД,   „Булмаркет ДМ“ ООД - доставки и търговия с пропан-бутан и природен газ, както и компанията за производство на въздуховоди и вентилационни съоръжения „Тара Системс ЕООД.

Участниците в групата ще общуват директно с работодателите, които търсят персонал от съседната държава, и ще придобият лични впечатления от българския пазар на труда. В програмата на посещението се предвижда БРТПП да им предостави много допълнителна информация за условията за работа и живот в русенския регион – наемане на квартира, пътуване през граница и в страната, медицински грижи, образователни и социални институции и др.

Работодателите оценяват положително новата инициатива на БРТПП като шанс за преки контакти със потенциални служители от съседната държава.

В края на юли се предвижда посещение на българи във фирми от румънския регион Олт с център Слатина.

Обменните визити са възможни благодарение на проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“, финансиран от Програма Интеррег V-A Румъния – България, който се изпълнява от БРТПП с партньор Асоциация за регионално развитие Слатина.

Следващата стъпка на партньорските организации в подкрепа на трудовата мобилност представлява две издания с наименование Пътеводител на трансграничния работник. Едното е кратко ръководство за българи относно условията на труд и живот в Румъния, а другото информира румънците за България. Пътеводителите включват много практическа информация и съвети, които улесняват адаптацията в съседната държава. Двете огледални издания са под печат.

Вижте още: