Българският фермерски съюз предлага създаването на тематична работна група в помощ на местните застрашени от изчезване породи

След проведена среща между представители на Българския фермерски съюз и ръководството на Министерството на земеделието, в лицето на министър Явор Гечев заместниците му Крум Неделков, Георги Събев и Тодор Джиков и експерти от ведомството, браншовата организация предлага създаването на тематична работна група в помощ на местните застрашени от изчезване породи.

Инициативата е във връзка със занижените финансови помощи за тях. Целта на работната група е да извърши анализ и оценка на така заложените промени при финансирането на фермерите, които отглеждат местни породи говеда и овце, както и да изработи механизъм за подкрепа на тяхната дейност в рамките на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г., който едновременно да не противоречи на европейските приоритети и политики заложени в СПРЗСР, но и да осигури икономическа устойчивост на засегнатите животновъди и да гарантира тяхното оцеляване, в условията на световна криза и растяща инфлация.

В писмото до министъра на земеделието Явор Гечев е предложен следният състав:

1.​Георги Стоянов – председател на Български фермерски съюз;

2.​ас. д-р Иван Механджийски – член на Управителния съвет на Български фермерски съюз и председател на Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско;

3.​Бойко Синапов – Председател на Обединени български животновъди и председател на Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни;

4.​проф. дсн Живко Кръстанов – Ръководител секция „Развъждане и технологии в говедовъдството“ в Земеделски институт – Стара Загора към Селскостопанска академия;

5.​проф. д-р Васил Николов – Председател на Асоциация за развъждане на местни породи говеда и водещ преподавател по генетика и селекция на животните в Аграрен университет – Пловдив;

6.​Дарина Шишкова – член на Управителния съвет на Обединени български животновъди и председател на Сдружение „Старият Балкан“ – Карлово;

7.​проф. д-р Дойчо Димов – Председател на Сдружение за отглеждане и развъждане на маришките овце и преподавател в Аграрен университет Пловдив;

8.​Юлия Коюнджийска - член на Управителния съвет на Обединени български животновъди.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...