Чрез устойчиви палети в логистиката Kaufland България е спестила 216 тона CO2 емисии и над 17 тона отпадъци през 2021 година

Платформите за многократна употреба са на компанията CHEP, която управлява глобална система за обмен на оборудване

Kaufland България получи сертификат за спестени 216 тона въглеродни емисии през 2021 г., което се равнява на над 4900 хиляди курса на един камион около Земята, в резултат на използването на многократни палети в логистичната дейност на веригата. Устойчивите платформи се предоставят на Kaufland от компанията Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), част от Brambles group. CHEP управлява глобална система за обмен на оборудване, като предоставеният на Kaufland сертификат е за постигнатото от веригата през миналата година.

Документът потвърждава ангажимента на Kaufland България за опазването на околната среда и насърчаването на “зелената” логистика чрез прилагане на устойчиви модели за работа. Според сертификата с използването на палетите за многократна употреба през 2021 г. освен въглеродни емисии, търговската верига успява да спести също над 17 тона отпадъци и да спаси от изсичане над 180 дървета.

Kaufland България използва сините палети на CHEP вече над 10 години. Благодарение на това, че се употребяват многократно, тяхното ползване допринася за намаляване на емисиите и опазването на природните ресурси.

„В Kaufland България предприемаме всеобхватни мерки във всеки аспект от дейността ни с цел постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 година. Радваме се, че в лицето на CHEP България имаме верен партньор, който също подкрепя и следва политика на устойчивост, така че заедно да допринасяме за околната среда.“, каза Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в компанията.

"През последните години става все по-ясно, че управлението на отпадъците, емисиите и потреблението на дървесина имат важни последици за секторите на търговията на дребно и бързооборотните стоки. Kaufland е една от компаниите, които активно участват в постигането на екологична ефективност, и сме горди да сме техен партньор в създаването на кръгова екосистема, започвайки от веригата им на доставки.", казва Габриел Иван, генерален мениджър на CHEP за България и Румъния.

Борбата с изменението на климата е сред централните теми в политиката за устойчиво развитие на Kaufland. Стратегията на компанията следва подхода да избягва, намалява и компенсира емисиите не само в обектите на компанията, но и тези във веригата на доставка.

Като част от действията на веригата в посока „зелена“ логистика компанията извършва доставките до своите хипермаркети с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). С такива в момента се извършват над 90% от доставките в Kaufland в България. Друга мярка е използването на т.нар. EPS (Euro Pool System) каси за доставка на плодове и зеленчуци. Те са сгъваеми, 100% рециклируеми и за многократна употреба. Kaufland ги ползва от 2019 г. и чрез тях компанията спестява обратни транспортни курсове, което води и до ограничаване на въглеродни емисии.

От миналата година веригата въведе и сгъваеми метални палети, разработени специално за нуждите на веригата. Иновативните съоръжения са ергономични и улесняват работата на служителите в логистиката и в хипермаркетите на Kaufland. В същото време те са с над 10-годишен жизнен цикъл, за укрепването на товарите върху тях се ползва много по-малко фолио заради стабилните им метални страни, а конструкцията им позволява всеки камион да бъде оптимално натоварен до пълния си капацитет, което води до по-малко обратни транспортни курсове и по-малко въглеродни емисии.

Вижте повече на kaufland.bg/klimat

Вижте още: