Местни бизнеси интегрират световни технологични решенияВ рудник „Ада тепе“ е пусната в експлоатация супермодерна контролна зала за наблюдение и управление на производствения процес

След двугодишен проект „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД вече разполага със свръхмодерна контролна зала за наблюдение на производствения процес в рудник „Ада тепе“. Многослойният информационен център с множество екрани и сървъри осигурява над 25 000 точки на комуникация с над 30 контролера, както и адресиране и конфигуриране на над 250 мрежови инструмента. Мащабният инженерингов проект е изграден изцяло от местни технически екипи на международните „Дънди Прешъс Металс“ и Schneider Electric (основен доставчик на оборудването), както и с ключовото участие на изяло българските компании, работили по изграждането на мащабната инсталация и автоматизацията на обекта – СМС-С и Ехнатон.

Високотехнологичното решение се базира на EcoStruxure PLANT - част от общата IoT платформа на лидера в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията - Schneider Electric. Тя събира данни, позволява визуализация, управление на процеси и анализи. Внедряването на иновацията е дело на инженеринговата компания „Ехнатон“, ключов инженерингов партньор за автоматизация и индустриализация на Schneider Electric у нас.

Целта на внедрената иновация е сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат от рудник „Ада тепе“ в Крумовград, а крайната цел – повишаване на ефективността на производството. В резултат на иновацията е постигната висока степен на резервираност на оборудването за непрекъснато наблюдение и контрол на полевите системи. Визуалното представяне на процеса гарантира бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития, а чрез контролната зала, от рудника получават достъп до множество инструменти за трендове, анализ и отчети на основните технологични параметри – т.е. е постигнато информационно обезпечаване на най-високо ниво.

Изключително горди сме, че в нито една от фазите на този проект, който беше осъществен в изключително сложния терен на рудника, не се наложи присъствието на чуждестранни консултанти. Въпреки, че нашият пазар е малък в международен мащаб, сложността и технологичното ниво на проектите тук са абсолютно съизмерими с тези в по-напреднали икономики“, споделя инж. Васил Ников, търговски директор направление „Големи проекти“ в Schneider Electric.

Внедрените продукти на Schneider включват контролери Modicon M340 и Modicon M222, CITECT SCADA 2016, CITECT HISTORIAN, SQL база данни, честотни регулатори Altivar Process ATV900 и системи за наблюдение и контрол на двигатели TeSys T. За всичко това е осигурено цялото оборудване за електроразпределение и защита на средно и ниско напрежение с комплектни разпределителни уредби за първично електроразпределение Pix, операторски станции и цифрови релейни защити Sepam. Местните партньори на компанията работят успешно с всичките й технологии и вече от много години предлагат качествена услуга на крайните индустриални клиенти у нас.

Вижте още: