Над 220 стажанти и ученици са преминали през програмите на Немечек България за 5 годиниБлизо 90% от младите специалисти остават в компанията, а менторският екип расте всяка година

Над 160 стажанти и 65 ученици са преминали за последните пет години през програмите на една от първите самостоятелни софтуерни компании у нас – Немечек България. Близо 90% от наетите стажанти са продължили кариерното си развитие в организацията на постоянен трудов договор, показва още равносметката за същия период.

Стажантските програми на Немечек България се провеждат традиционно в рамките на две или три кампании годишно, като в момента е активно набирането на кандидати за летния сезон 2021. Процесът на подбор е сериозен и се извършва както от специалисти по подбор и развитие на таланти, така и от представители на екипа, част от който ще бъде младият специалист. Одобрените кандидати започват работа по реални проекти с конкретни задачи, които изпълняват с подкрепата на индивидуален ментор. Още от самото начало те се включват пълноценно в работния процес, активностите и срещите, като всички останали членове на екипа. Стажът в Немечек България е изцяло платен, а участниците получават и всички придобивки, осигурени за служителите на компанията.

“Цялостната ни визия за привличането на стажанти е да открием новите попълнения в екипа си, с които да изградим смислена, пълноценна и дългосрочна връзка. Тоест още от процеса на подбор ние гледаме на тях като на хора с необходимия потенциал, които ще бъдат наши колеги. Това се случва и на практика, защото почти всички стажанти остават на постоянен договор.”, разказва Боряна Тодорова, QA мениджър и ментор на стажанти в Немечек България.

Паралелно с това Немечек България е една от първите ИТ компании у нас, която развива активно и програма за ученици, които имат планове и желание да се реализират в сектора. Двуседмичната ученическа работилница Speed It Up Junior се провежда всяко лято и набира все по-голяма популярност, като за място в нея се борят вече по 60-70 кандидати. Участниците имат възможност да се запознаят както с новите технологии, така и с работните процеси, управлението на проекти и работата в екип. Те получават реална представа какви са различните роли и работа на позициите Scrum Master, бизнес анализатор, софтуерен инженер, системен администратор, UX и QA специалист. Всеки Speed It Up “випуск” има своите ментори и се дипломира с разработен в екип софтуерен проект.
“Все повече талантливи младежи са проактивни на все по-ранна възраст, любопитни са, търсят сами знания, експериментират, работят по свои проекти. Това е нещо, което ние винаги ценим и насърчаваме.”, категоричен е Съби Ангелов, старши акаунт мениджър в компанията, преподавател, лектор и един от основните двигатели и ментор на дуалното обучение, както и ментор в работилниците за ученици и студенти SpeedITUp. “Щастливи сме, че в семейството на Немечек България има колеги, които са дошли при нас като ученици, върнали са се като стажанти и са останали да продължат развитието си при нас, дори вече са ръководители на екипи.”, допълва той.

Специализираните обучения на менторите в компанията се провеждат поне веднъж годишно, като фокус са техниките на предаване на знания, даване на обратна връзка, управление на очакванията и обмяна на опит. Отделя се време и за специална подготовка и синхронизиране на екипа и преди провеждането на всяка вълна на стажантската програма.

Освен чрез собствените си програми за стажанти и ученици, Немечек България подкрепя развитието на младите професионалисти в сектора като участва в редица образователни проекти, сред които програмата за дуално обучение на СПГЕ “Джон Атанасов”,  Националната програма "Обучение за ИТ кариера", Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ и др. Така от една страна топ специалисти на компанията се срещат и предават знания на обучаващите се в различни средни и висши училища, и от друга се предоставя достъп на младежите до реална бизнес среда. Над 10 професионалисти от компанията вече са утвърдени преподаватели и в специализирани висши и средни училища в цялата страна, като получават подкрепа за това.

“Горди сме, че постигаме оптималния баланс между млади ентусиасти и утвърдени професионалисти с висока експертиза. През последните години успяваме да привлечем все повече водещи специалисти с опит и признание, които обменят креативна енергия и с по-младите ни специалисти. Всичко това създава изключително продуктивна среда и кара хората ни да се чувстват добре.”, заключва Теодора Борисова, Наемане и развитие на таланти в Немечек България.

Вижте още: