1390026Партньор на третото издание в Годишните награди на b2b Media бе българското представителство на международната организация BNI. Препоръчана от FORBES като една от петте световни нетуъркинг организации за развитие на бизнеса, BNI се уповава на маркетинг чрез препоръки.

Създадена преди 32 години от д-р Айвън Майснер, организацията вече има клонове в 69 страни. Членовете на организацията са 222 000, в 8 061 дружества. Сключените сделки от препоръки за последните 12 месеца са на обща стойност 13 400 000 000 USD.

„Успешното развитие на BNI в България е пряк резултат от придържането към ценностите на организацията. – споделя Светлана Проданова, национален директор на BNI България - "Дай, за да получиш", „изграждане на отношения“, "позитивна нагласа", "учене през целия живот". Те привличат собственици и мениджъри с високи професионални и етични стандарти. Всеки от тях се стреми към развитие и растеж. Доказаните практики на BNI за маркетинг чрез препоръки са ефективен инструмент за постигане на техните цели. Участието в BNI дружество спомага за изграждане на ползотворни отношения с 25, 30, 40 и повече успешни собственици на бизнес, което е основа за размяна на препоръки за бизнес.“

BNI създава среда за структуриран нетуъркинг и фокусирани срещи между професионалисти и партньорството с доказани бизнес събития в страната – каквито са наградите, организирани от b2b Media – е част от бъдещите стъпки за развитие.

Нетуъркингът е процес, той е изкуство, което изисква усвояването и развиването на умения за общуване и целеполагане. Почти всички собственици на бизнес признават значението на препоръките, а рядко прилагат структуриран подход да ги генерират. Инвестират време да правят нетуъркинг, без да инвестират време да се учат как да го правят правилно. Генерирането на бизнес чрез препоръки е дългосрочно най-печелившата стратегия и най-ефективният начин за разграничаване от конкуренцията. Причината за това е, че при тази стратегия се изграждат взаимоотношения, които водят до качествени резултати, лоялни клиенти и нови препоръки години наред.

Първото дружество в на организацията в България официално започва своята дейност в края на 2015 г., а днес действат три и две са в процес на създаване. BNI променя начина, по който светът прави бизнес, променя към по-добро живота на хората от бизнеса, техните екипи и общностите, в които осъществяват дейността си. Светлана Продавано е категорична, че BNI България ще продължи да носи положителна промяна като утвърждава ценностите на организацията и създава успешни дружества в цялата страна.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...