Очаква се единният патент на ЕС да стартира на 1 юни

Европейското патентно ведомство обяви, че са извървени всички необходими стъпки за да може Единният патентен съд да влезе в сила. Понастоящем към системата са се присъединили 17 държави членки и тя е готова да влезе в експлоатация на 1 юни 2023 г. Очаква се в бъдеще да се присъединят още държави.

„Очакваше се ратифицирането от страна на Германия и то вече е факт, което отваря вратата за една изцяло нова ера в защитата на интелектуалната собственост в Европа.“, коментира проф. Владя Борисова, председател на Патентно ведомство България. „С единния патент предприятията, работещи на територията на Съюза ще могат да се възползват от по-широка и по-ефективна патентна защита на по-ниски цени, което е особено важно за по-малките фирми. А участието на България е поредно доказателство за изключително активната ни интеграция.“, допълва проф. Борисова.

Единният патент ще се отрази благоприятно на европейската икономика, защото това е стъпка към създаване на единен технологичен пазар, улесняващ транзакциите в голям икономически регион. Промяната идва на 50-атата годишнина от подписването на Европейската патентна конвенция и тази представлява исторически момент за иноваторите и защитата на изобретенията в Европа.

През първите месеци на 2023 г., в периода в който вече са в сила преходните мерки, целящи да насърчат бързото приемане на новата система са подадени повече от 2 200 искания за единно действие.

Системата за единния патент ще отбележи най-важната реформа в историята на Европейската патентна система от създаването й през 1973 г. Новата система ще позволи еднаква патентна защита във всички участващи държави-членки на ЕС, чрез една заявка за патент, подадена в Европейското патентно ведомство. Работата на Единния патентен съд ще предостави централизирана платформа за патентни спорове в цяла Европа. Смята се, че 25-те държави-членки на ЕС, обединени в засилено сътрудничество относно пакета за единния патент, съставят общ брутен вътрешен продукт (БВП) от над 14 трилиона евро (съответстващи на 80% от целия БВП на ЕС) и включват население от близо 400 милиона души - повече от САЩ, Канада и Австралия, взети заедно.

Вижте още: