OLX: Цените на електроенергията и природния газ са основните фактори за избора на покупки през летните месеци

Платформата отчете впечатляващ ръст от над 560% ръст в търсенето на пелети за огрев и над 730% - на скутери от 50 кубика

OLX отчита сензационно нарастване на търсенето на електрическите скутери и пелети за отопление в платформата. Пелетите се нареждат на първо място по търсене през месец юли. Данните на OLX показват, че то се е увеличило с 564% през месец юни 2022 г. спрямо същия месец на 2021. То е най-високо е в градовете София, Варна и Пловдив. Отбелязан е и значителен ръст от 736% през юни 2022 г. в търсенето на скутери от 50 кубика в сравнение с юни 2021, като най-висок брой търсения са регистрирани в София, Враца и Габрово.

Високо е търсенето и на дърва за огрев. От платформата отчитат ръст от 535% спрямо май 2021, като по отношение на цената е регистрирано нарастване от 60%. Платформата регистрира увеличение от 287% в средната цена на пелетите и дървата за отопление, спрямо същия период през 2021. Заедно с тях повишен на интерес се наблюдава и при електрическите тротинетки и скутери, съответно 150% и 62%, главно в големите градове.

„Смятаме, че основните фактори за тези тенденции се откриват в постоянно покачващите се цени на горивата и природния газ. Високите цени принуждават хората да търсят алтернативни начини за транспорт. Това е и причината електрическите тротинетки и нискокубиковите скутери да са сред най-търсените продукти. Несигурната обстановка също е и предпоставка запасяването с материали за огрев. Наблюдаваме обаче тенденция за покачване и в техните цени.“ – коментира Павлин Даскалов, Маркетингови операции в OLX.

Вижте още: