Schneider Electric обяви иновациите в IoT платформата си EcoStruxure на Innovation Summit BarcelonaEcoStruxure Power с надградена функции, за да изведе ефективността, надеждността и безопасността на електроразпределението на по-високо равнище 

На  1-ви и 2-ри  октомври на своята световна среща за иновации – Innovation Summit в Барселона, Schneider Electric представи третото поколение на IoT платформата EcoStruxure Power. Внедрените иновации се основават на съществуващия набор от дигитални приложения на EcoStruxure Power. Към тях се надграждат нововъведения за повишена безопасност, ефективност и надеждност при електроразпределението. 

„По своя замисъл EcoStruxure трябва да отговори на изискванията и очакванията на клиентите на компанията за напълно дигитализирана система за електроразпределение”, изтъква Филип Делорм, изпълнителен вицепрезидент за енергиен мениджмънт в Schneider Electric. „Последната иновация демонстрира нашия постоянен ангажимент да предоставим най-солидната дигитална екосистема на пазара, система, която извежда ефективността, надеждността и безопасността на електрическото разпределение на ново, по-високо равнище.“ 

Представена от Schneider Electric за първи път през 2016 г., EcoStruxure Power е платформа, базирана на IoT технологии. Тяцифровизира и оптимизира системите за електроразпределение ниско и средно напрежение. Предоставя полезни данни за подпомагане на решенията, свързани с безопасността на хората, защитата на електрическите системи, оптимизирането на оперативната ефективност и непрекъснатостта на бизнес процесите в пълно съответствие със стандартите и наредбите. 

Международните срещи за иновации на Schneider Electric се провеждат в различни географски точки със значима роля за бизнеса на компанията: Сингапур, Париж, Истанбул, а тази година и Барселона. Два пъти български градове стават домакини на събитието – Пловдив през 2017 г. и София през 2018 г. Общо 23-те издания на формата са посетени от над 24 000 души. Фокус на срещите са индустриалните иновации и дигиталната трансформация с акцент върху IoT отворената архитектура. Сред лекторите са водещи мениджъри и експерти от Schneider Electric, както и представители на академичните и научни среди и на медиите.  

EcoStruxure Power: ключови предимства за потребителите от Schneider Electric

Безопасност: Приложението Continuous Thermal Monitoring (непрекъснат мониторинг на температурата) намалява риска от пожар, причинен от електричество. Active Arc Flash Protection (активна защита от електрически дъги) е от голяма полза за операторите по поддръжката, които са натоварени да минимизират рисковете, свързани с електрическата безопасност. 

Ефективност: Energy Performance (енергийна оптимизация) позволява едновременно енергиен мониторинг и контрол. Приложението е идеален инструмент за сектори като автомобилостроенето и производството на пакетирани стоки за широко потребление. 

Киберсигурност: EcoStruxure Power предлага нововъведения в унисон с подчинената на строги критерии стратегия за киберсигурност на Schneider Electric и в съответствие с установения световен стандарт ISA/IEC 62443 за сигурност на мрежите от системи за промишлен контрол. 


Schneider Electric обяви иновациите в IoT платформата си EcoStruxure на Innovation Summit Barcelona

Вижте още: