Как енергийните общности могат да променят света ни към по-добро?

„Грийнпийс“ – България започва серия информационни срещи за повишаване на осведомеността на гражданите относно енергийните общности.

На 26-ти, 27-ми и 28-ми септември природозащитната организация „Грийнпийс“ ще проведе из страната информационни срещи за значението на енергийните общности и ползите, които могат да носят те както за членовете си, така и за местните икономики. Първите градове от инициативата са Бургас, Пловдив и Димитровград. В дискусиите ще се включат експерти от общините, организации и местни медии.


Много от нас разчитат за ежедневните си нужди на големите производители и разпределители на електроенергия. Тези енергийни компании играят значителна роля в живота ни и техните решения относно производството на енергия имат пряко въздействие върху портфейлите и благосъстоянието ни. Въпреки че тази зависимост е основна част от съвременния живот, тя ни лишава от свободата да вземем бъдещето си в собствени ръце.

Усилията за преход към възобновяеми и децентрализирани енергийни източници предлагат надежда за по-свободно бъдеще. Енергийните общности дават възможност за намаляване на зависимостта ни от традиционните енергийни компании и използване на чисти алтернативи.

Какво са енергийните общности?

Това са групи от хора с една обща цел – заедно да произвеждат енергия от възобновяеми източници. Те подсилват местната икономика, сплотяват хората и осигуряват независимост, без да вредят на околната среда и климата.

Енергийните общности си осигуряват с помощта на слънцето и вятъра независимост от големите производители и разпределители на електроенергия.. По този начин от просто консуматори хората се превръщат в произвеждащи потребители. Получената енергия могат да използват за собствени нужди, да я съхраняват, да я отдават обратно в електропреносната мрежа, да я продават на други потребители и дори да я даряват на енергийно бедни домакинства.

Икономически, социални и екологични ползи от енергийните общности

Хората могат да разпределят разходите, свързани с покупката и инсталирането на дадени електрически мощности. Така от една страна печелят от по-ниските си сметки, а от друга – от продажбата на излишъците от неизползвана енергия. Ставайки част от енергийна общност, вие сами управлявате производството на енергия и си осигурявате независимост и финансова стабилност.

Енергийни общности – как и защо?

Събитията на „Грийнпийс“ „Енергийни общности – как и защо?“ имат за цел да повишат осведомеността на гражданите относно енергийните общности и възможностите за създаването и работата им по света и в България. Ще бъдат организирани дискусии в три града в страната – Бургас (вторник, 26-тии септември), Пловдив (сряда, 27-ми септември) и Димитровград (четвъртък, 28-ми септември). В тях ще се включат експерти, които ще отговарят на най-често задаваните въпроси за енергийните общности – законодателни норми и необходими промени, обучения и разработени схеми за техническа и финансова подкрепа.

Мисията на кампанията е да свърже хора от страната, имащи интерес, както помежду им, така и с организации от чужбина. Целта е те да получат подкрепа и съдействие за създаването и развитието на енергийни общности. Събитията „Енергийни общности – как и защо?“ са за всички, които вярват в силата на колективните действия като средство за създаване на промяна. Те са за хора, които искат да бъдат не просто потребители на енергия, а и активни участници в създаването на по-добро бъдеще. Кампанията за енергийни общности предоставя възможност за обединяване на усилията по пътя към енергийна независимост.

Енергийните общности стимулират и сплотяват обществото. Гражданите в различните общини могат да участват активно в производството на устойчива енергия, като намаляват личните си разходи и укрепват местната икономика.

Повече информация за събитията, лекторите и конкретните места на провеждане може да следите на техните Фейсбук страници: Димитровград - https://bit.ly/3PBnADh; Пловдив - https://bit.ly/44S1K2X; Бургас - https://bit.ly/3sN1GE1

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...