ОББ въвежда нова услуга: Превод по мобилен номер (blink P2P)

Клиентите, използващи мобилното приложение на банката, вече могат лесно да разделят сметката с приятел.

От януари 2024 г. ОББ въвежда нова услуга за физически лица – Превод по мобилен номер (blink P2P). Тя е налична в ОББ Мобайл и позволява да се извършват незабавни левови плащания по мобилен номер. Услугата е по програмата blink на „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД.

Интегрирането на Превод по мобилен номер (blink P2P) е част от непрестанните усилия на ОББ да предоставя на своите клиенти постоянно разширяващ се асортимент от иновативни дигитални услуги.

Чрез Превод по мобилен номер (blink P2P) могат да се нареждат лесно и сигурно, както вътрешнобанкови, така и междубанкови незабавни преводи, 24/7/365, без необходимост от IBAN на получателя. За целта и наредителят и получателят на превод трябва да са регистрирани за Превод по мобилен номер. Пълният списък със сертифицирани доставчици на платежни услуги за незабавни плащания blink P2P в България, се намира на сайта на „Национална картова и платежна схема“, част от БОРИКА АД.

За да активират услугата, клиентите е необходимо да имат сметка в лева в ОББ, актуален мобилен номер, регистриран в банката и последна версия на ОББ Мобайл.
Услугата Превод по мобилен номер (blink P2P) е поредната стъпка от фокусираната стратегия на ОББ за повишаване на клиентската удовлетвореност.

„Услугата Превод по мобилен номер (blink P2P) в ОББ Мобайл е поредното иновативно улеснение и подобрение в дигиталното клиентско преживяване, което предоставяме на нашите клиенти. От опита на други пазари в групата на KBC виждаме много бърз ръст в броя на ползвателите на този вид плащания в кратък период след лансирането на тази услуга. Очакваме същите резултати и у нас, защото Превод по мобилен номер (blink P2P) е стъпка в посока на максималното улеснение в извършването на преводи - бързо, лесно, и същевременно сигурно, без записване, копиране или споделяне на IBAN. Този тип плащания изместват кешовите плащания в редица ежедневни ситуации като разделяне на сметка между физически лица, превод на дневни пари и прочие. Нашите усилия в разширяване и надграждане на мобилните банкови услуги са в много посоки, но днес даваме ежедневно решение, което наистина пести време и прави живота ни по-удобен.“коментира Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни и операции" на ОББ и иновационен лидер на KBC Груп в България.

ОББ Мобайл остава в сърцето на дигиталната трансформация на банката и издига банково-застрахователния модел и клиентско изживяване на ОББ на едно ново ниво с достъпа до многобройни банкови, застрахователни, инвестиционни и пенсионноосигурителни продукти и услуги.

ОББ Мобайл е в Google Play, Apple Store и Huawei AppGallery, а дигиталният онбординг за нови клиенти е лесен, бърз и само в няколко стъпки.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...