SeedBlink мобилизира 28,8 млн. евро инвестиции в стартиращи предприятия в България за 2 години, насърчавайки растежа в местния технологичен сектор

Платформата публикува своя годишен доклад с обзор на 2023 г. и план за 2024 г.

● SeedBlink мобилизира 28,8 млн. евро в България, откакто оперира в страната, от общо 342 млн. евро за над 250 компании от 15 държави за 4 години.

● Един от българските рундове е привлякъл най-голямата индивидуална инвестиция в историята на SeedBlink - 500 хил. евро.

● През 2024 г., перспективите са обещаващи, благодарение на възстановяването на растежа, потенциалното увеличение на инвестициите в дялов и рисков капитал и оптимистичния пазар за ППП.

SeedBlink, европейската платформа за инвестиции в технологични стартъп компании и управление на собствен капитал, отбелязва най-активната си година през 2023 г. с 53 сделки за набиране на средства, сключени от следващите европейски суперзвезди, сред които българските Dronamics, Alcatraz AI, Swipe, SoCyber и FlatAway. С отбелязването на 4 години дейност в европейската екосистема, платформата отчита 342 млн. евро инвестиции, мобилизирани за над 250 стартиращи компании от 15 държави, с 67 млн. евро набрани чрез SeedBlink. В България, инвестициите чрез SeedBlink възлизат на 2,4 млн. евро в рундове на обща стойност 28,8 млн. евро.

Платформата вече предлага 3 основни вида инвестиционни рунда, включително такива, подкрепени от фондове за рисков капитал, синдикати и т.нар. Community Stars, за стартиращи предприятия от първоначален (pre-seed) рунд на финансиране до Серия Б, с възможност за инвестиции от 50 хил. до 2 млн. евро. През 2023 г., най-голям дял заемат т.нар. seed рундове на финансиране (41%), а 5-те най-финансирани вертикали въз основа на мобилизираната сума са Enterprise SaaS, Artificial Inteligence/ Machine Learning (AI/ML), FinTech, Marketplace и MedTech.

Стойността на най-големия инвестиционен портфейл в SeedBlink е над 900 хил. евро с 49 инвестиции, като средната стойност е 6200 евро за ритейл инвеститор и 44 хил. евро за опитен инвеститор, а 25% от всички портфейли включват 5 или повече компании. Един от българските рундове е привлякъл най-голямата индивидуална инвестиция в историята на SeedBlink - 500 000 евро, докато средната инвестиция за местните рундове е 5800 евро, в сравнение с 5600 евро на европейско ниво.

"В условията на нарастваща инфлация, нестабилни пазари и глобални икономически предизвикателства, включително тези, които засягат България, SeedBlink продължава да подкрепя най-иновативните стартъп компании в страната. Оставаме ангажирани с насърчаването на растежа в България, както и в цяла Европа, като даваме възможност на стартъпите да разработват новаторски продукти и услуги, които ще оформят общото ни бъдеще.”, споделя Ангел Хаджиев, регионален директор за Югоизточна Европа в SeedBlink.

През 2023 г., SeedBlink мобилизира 180 млн. евро, увеличи функционалностите на основните си продукти, въведе нови видове сделки, разрасна партньорската си мрежа, подобри финансовото познание и разшири дейността си в региона на Германия, Австрия и Швейцария, за да се позиционира като водещ играч в областта на европейските технологични инвестиции и управление на собствен капитал, допълвайки портфолиото си с нови решения, като платформата Nimity.

"Като основател на стартъп съм щастлива да стана свидетел на отдадеността на SeedBlink да разшири подкрепата си за компаниите в ранен етап на развитие отвъд финансирането към здравословното управление на собствен капитал чрез Nimity, с по-малко административна работа и повече прозрачност в структурата на собствеността. Необходимо е решение на европейско ниво, което да помогне за по-доброто ориентиране в отношенията с всички заинтересовани страни.” споделя Кармен Себе, главен изпълнителен директор на SeedBlink.

Nimity привлече над 8000 представители на компании и заинтересовани страни, регистрира над 1700 структури на собствеността на компании и над 500 бенефициента на планове за притежаване на акции от служителите (т.нар. ESOP) от стартирането си едва през м. май. Тогава SeedBlink се превърна в единствената европейска платформа, предлагаща финансиране, управление на собствен капитал и вторични трансакции на инвестиции за частен капитал в единна платформа.

"Навлизаме в 2024 година с още по-голям фокус върху опростяването на притежаването на собствен капитал и предоставянето на повече възможности за всички. С поглед напред към 2024 г. ни очакват вълнуващи неща. Тази година се очаква да бъде по-добра за технологичните стартъпи поради три основни причини: възстановяване на растежа, потенциално увеличение на инвестициите в дялов и рисков капитал и оптимистичен пазар за първичните публични предлагания." добавя Кармен Себе, главен изпълнителен директор на SeedBlink.

През 2024 г., платформата планира да разшири инвестиционните възможности, включително потенциала за съвместно инвестиране в развити компании, да развие вторичния пазар с конвертируеми инструменти, да надгради Nimity за подобрено проследяване на портфейла и опростен инвестиционен процес, както и да продължи да насърчава ангажираността на общността чрез организирани събития.

SeedBlink също има за цел да усъвършенства своята “всичко в едно” платформа, чрез разширяване на възможностите за притежаване на собствен капитал, опростяване на отчитането на инвеститорите и рационализиране на набирането на средства, да въведе академия и нетуъркинг събития, както и да разшири оперативното си присъствие в региона на Германия, Австрия и Швейцария, Бенелюкс и Франция.

За първи път в технологичната индустрия SeedBlink позволява на физически лица да участват в подобни инвестиционни рундове със суми от 2500 евро. Благодарение на солидното си сътрудничество с водещи фондове за рисков капитал, сред които българските Eleven Ventures, LAUNCHub Ventures, Silverline Capital, Morningside Hill, Vitosha Venture Partners и Sofia Angels Ventures, SeedBlink може да предостави на инвеститорите ненадминато портфолио.

Прочетете пълния доклад тук за повече информация за въздействието на SeedBlink.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...