Пощенска банка (www.postbank.bg) е сред първите банки в страната, които предлагат онлайн видео консултации за жилищно финансиране. За да осигури максимално удобство на клиентите с натоварено ежедневие, финансовата институция обогати набора от модерни ...

КАСКО МАКС от УНИКА въвежда нова концепция в автомобилното застраховане с редица преференции и обезщетения за всяка ситуация на ...

Съветът по иновации и енергийна ефективност и EEN при БТПП организират кръгла маса на тема: „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции, както и на съвместни проекти на МСП с научните ...

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ прие решение за определяне на капиталов буфер за системен риск в размер на 3% от рисково-претеглените експозиции в страната, формирани от банките. Буферът за системен риск се определя на ...