KBC придобива дейността на Райфайзенбанк Интернешънъл в БългарияTази сутрин базираната в Белгия банка KBC (“KBC”) и базираната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл (“РБИ”) постигнаха споразумение KBC да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, представляващи банковата дейност в България на РБИ (“Райфайзенбанк България”).

Сделката включва също така изцяло притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни дружества Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет мениджмънт (България), Райфайзен Застрахователен брокер (обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти на Райфайзенбанк), както и Райфайзен Сървис.

Трансакцията, на обща стойност 1 млрд. 15 млн. евро в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и потенциала за постигане на синергии.

Сделката ще има положителен ефект върху доходността на акциите от първата година нататък, при което покупната цена представлява 1.64x пъти прогнозната балансова стойност на нетните активи на целевата компания за 2022 г. и 12.5x пъти коефициента цена/приходи (P/E) (на база прогнозните приходи за 2022 г). На база лостовия ефект от обединеното дружество и експертния опит на KBC, ползите от синергиите се очаква бързо да нараснат от около ~12 милиона евро през 2022 г. до приблизително ~29 милиона евро през 2024 г. и да останат на приблизителни нива надхвърлящи ~25 милиона евро през периода от 2025 до 2031 г. (като това са цифри преди данъци).

Сделката ще има капиталов ефект около -1 процентен пункт върху базовия собствен капитал от първи ред на KBC Груп (CET1) (3-то тримесечие на 2021 г.: 16.4% при пълно натоварване, съгласно Датския компромис) при сключването.
 
Приключването на сделката подлежи на одобрение от регулатора и се очаква да стане факт до средата на 2022 г.
 
 
Райфайзенбанк България е установен и доверен универсален банков франчайз на национално ниво в България с доказан опит
 
Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 г. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълния набор от банкови услуги, услуги за управление на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на ритейл, МСП и корпоративни клиенти.

Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7.9% по отношение на активите и 8.4% по отношение на кредитите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 човека, обслужващи 635 000 клиенти.
 
В края на първото полугодие на 2021 г., дружеството има кредитен портфейл от 3.3 млрд. евро (от който 36% корпоративни кредити, 64% ритейл, МСП и микробизнес кредити), 4.2 млрд. евро депозити и 5.2 млрд. евро активи и се гордее с нетна печалба от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на дружеството към първото полугодие на 2021 г. възлиза на 16.4%.

Райфайзенбанк България се радва на висока клиентска удовлетвореност (Индекс на потребителска лоялност – NPS) във всички сегменти и се фокусира върху иновациите и дигиталното банкиране.
 
Сделката включва също така Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг компаниите в България (с 10.5% пазарен дял), Райфайзен Асет Мениджмънт (България), трета в класацията на компаниите за управление на активи в България (с 9.7% пазарен дял и управлявани активи в размер на 106 млн. евро), Райфайзен Застрахователен брокер (дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании; с 1% пазарен дял), както и Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% собственост на Райфайзенбанк България.
Рисковият апетит / профил на Райфайзенбанк и управлението на нормативното съответствие са сходни с тези на KBC Груп.
 
 
KBC Груп присъства в българския финансов сектор от 2007 г. През 2009 г. KBC Група определя България за един от основните си пазари.  Днес KBC Груп присъства в България чрез Обединена българска банка (ОББ), ДЗИ (Застраховане), ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC Клон България. На 30 юли 2021 г. KBC придоби животозастрахователната и пенсионноосигурителна дейност на NN в България.

ОББ е сред първите 3 банки в България по отношение на активите, а ДЗИ поддържа първо място по отношение на пазарен дял на застрахователния пазар. ОББ Интерлийз заема водеща позиция в България. ОББ Асет Мениджмънт е местното дружество за управление на активи на Групата, което сега доминира на местния пазар, като над една четвърт от активите му се държат от български фондове.

Групата се гордее с добре развита мрежа за дистрибуция в цялата страна, но също така е доказан еталон по отношение на дигитализацията с редица дигитални решения, въведени през последните няколко години.
 
Намеренията са, след одобрение от регулатора, да се пристъпи към сливане между Райфайзенбанк България и ОББ, което ще позволи на KBC да укрепи позициите си на българския банков пазар. Прогнозното обединено дружество (Райфайзенбанк България и ОББ) ще постигне 18.2% пазарен дял по отношение на активите (спрямо 10.3% пазарен дял на ОББ), което е много близо до пазарния дял на пазарен играч номер 1 (19.8%) и на пазарен играч номер 2 (18.4%). Освен това, Обединената банка от ОББ и Райфайзенбанк България ще заеме 2-ро място по отношение на кредитите (17.0% прогнозен пазарен дял).

Стратегията на Райфайзенбанк е много сходна с тази на KBC в България. Елементите, върху които се поставя стратегически фокус през периода 2022-2023 г., включват дигитална трансформация и иновация, използване на данните по умен начин (ценни идеи), способност за бързо реагиране, ефективност и автоматизация на процеси „от началото до края” (E2E), както и интегриране на екологичните, социалните и управленските фактори (ЕСУ) в бизнес модела.

В допълнение, това придобиване значително ще укрепи лидерската пазарна позиция на ОББ в бизнеса с управлението на активи, както и лидерската ѝ позиция при предоставянето на лизингови решения и ще създаде значителни възможности за кръстосани продажби с ДЗИ в областта на застраховането.

KBC ще консолидира още повече позицията си като интегрирана финансова група номер 1 в България.
 
До предстоящото приключване на сделката и последващата интеграция на дружествата в рамките на дейността, развивана от КВС в България, Райфайзенбанк България ще продължи да спазва ангажиментите си към пазара, като в същото време ще продължава да предоставя на своите клиенти професионално обслужване с най-високо качество.
 
Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на KBC Груп, коментира следното по отношение на сделката: „Наистина се радвам за това второ придобиване в България в рамките на една година.  Ние сме се позиционирали като силен пазарен играч, предоставящ пълния набор от висококачествени банкови, застрахователни услуги, услуги за управление на активи и лизинг.

Придобиването на Райфайзенбанк България е още едно доказателство за нашия ангажимент към българския пазар и за подкрепата ни към българската икономика. Ние сме изключително щастливи, че придобиваме един висококачествен бизнес с отлична репутация и управленски екип. Ясният фокус върху иновациите и дигитализацията, съчетани с високия рейтинг на клиентска удовлетвореност, отразява като в огледало нашата собствена стратегия “Първо по дигитален начин” и ще ни позволи да разширим още повече бизнеса си в България, като затвърдим лидерската си позиция на българския финансов пазар.”
 
Петър Андронов, Главен изпълнителен директор на бизнес направление „Международни пазари” в KBC Груп, добави: „Ние винаги сме заявявали интерес към възможности за разрастване на нашия бизнес на основните ни пазари, посредством допълване на придобивани компании, стига те да отговарят на нашите критерии и да са в унисон със стратегията ни. Придобиването на Райфайзенбанк България е напълно в унисон с тази стратегия и допълнително укрепва нашата вече силна позиция на основния ни пазар в България. Тази инвестиция ни позволява да използваме част от капитала на нашата Група като инвестиционна възможност за стимулиране на франчайза, постигане на синергии и устойчиво увеличение на стойността на пазар, който Групата познава отблизо. В крайна сметка ние вярваме, че Райфайзенбанк България и заинтересованите страни на KBC ще извлекат полза от обединяването на силните ни страни.”
 
Питър Рубен, кънтри мениджър на KBC за България каза в заключение: „Разширяването на дейността ни в България, интегрирането на висококачествените продукти на Райфайзенбанк България, като в същото време надграждаме върху компетентността и динамичността както на ОББ, така и на ДЗИ, ще ни помогне да постигнем целите си и да си подсигурим успеха в бъдеще. Очаквам с нетърпение да приветствам с добре дошли персонала и управленския екип на Райфайзенбанк България и съм убеден, че заедно ще укрепим още повече лидерската си позиция, което ще е от полза за всички наши клиенти и други заинтересовани лица.”

Вижте още: