EKOPACKПрез 2015 г. организацията е рециклирала 91 031 т отпадъци от опаковки.

Екопак ще пази отпадъците в жълтите контейнери с нов вид ключалка.

София, 26.05.2016 г. – За първи път в България отпадъците от стъклени опаковки ще се сортират по цвят преди да бъдат рециклирани. Това е възможно благодарение на нова оптична система, в която Екопак България ще инвестира над 1 500 000 лв. до края на годината.

От организацията за разделно събиране на отпадъци от опаковки очакват модернизираната инсталация да заработи до края на 2016 г. и да повиши капацитета си от 5 т/ч на 15 т/ч, да намали загубите от технологичния процес с до 10 % и да намали съдържанието на замърсители в готовата суровина два пъти. Сортираща инсталация ще има възможност да поеме за сепариране отпадъците от стъклени опаковки и на други организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

И през 2015 г. Екопак България отново е лидер сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,12 % пазарен дял. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева подписа заповедта, с която одобрява дейността на организацията и признава изпълнението на целите й за 2015 г.

EKOPACKПрез миналата година 1195 компании-членки на ЕКОПАК са декларирали 149 685,11 т опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 91 031 т отпадъци от опаковки. За рециклиране са предадени  46 534,43 т хартия, 35 405,99 т стъкло,  39 235,98 т пластмаса, 6 812,44 т метал и 17 048,07 т дървесина. Общото рециклирано количество представлява  60,81 % от декларираните количества опаковки, при определени от закона 55 %.

За да изпълни изискваните от закона квоти за събиране на отпадъците от пуснатите на пазара опаковки, тази година Екопак Бългрия въведе заключваща система на жълтите контейнери, в които се събират пластмасови и метални отпадъци. Механизмът е разработен специално за Екопак и пази съдържанието на контейнерите от изземване. Проектът на стойност над 100 000 лв. вече стартира в Русе и Хасково, а до края на годината ще бъде веведен в Шумен и Перник.

Още 1,5 млн. лева ще инвестира организацията за разделно събиране на отпадъци в нови контейнери тип „иглу“.

EKOPACKЗа да мотивира потребителите да събират разделно, Екопак България стартира дигитална образователна кампания „Има смисъл!“. Лица на кампанията са Емил Чолаков и певицата Белослава. В четири кратки видеоклипа те показват пътя на отпадъците от контейнера до новата опаковка. Видеата са достъпни в YouTube канала на Екопак: https://www.youtube.com/user/TheEcopack/videos   

За Екопак България:

Екопак България АД е най-голямата организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. В нея членуват 1195 производители и вносители на опаковани стоки. Организацията не разпределя печалба.

Изградената от ЕКОПАК национална система за разделно събиране включва общо 15 545 контейнера, които обслужват повече от 2 727 000 жители в 73 общини. ЕКОПАК е изградила 16 броя собствени сепариращи инсталации. Общият капацитет на сортиращите мощности възлиза на 460 хил. т Те осигуряват над 250 работни места. ЕКОПАК има сключени договори с 30 завода за рециклиране на суровини на територията на България, което й позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките. ЕКОПАК е основен доставчик на отпадна хартия за най-големия български завод за преработка DS Smith Bulgaria S.A., на отпадно стъкло – за „Дружба - стъкларски заводи” и основен доставчик на пластмасови отпадъци от опаковки за голяма част от преработвателните ни предприятия.

През 2015 г. ЕКОПАК събра и предаде за рециклиране 91 031 т отпадъци от опаковки. Това количество се равнява  на  581 834 дървета, спасени от изсичане и спестени:
  • 287  млн. кВт/ч електроенергия
  • 1,437 млрд. литра питейна вода
  • 141 545 барела петрол
За същия период Екопак България намали обема на депонираните отпадъци на градските депа с 180 872 куб. м.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...