Давос Световен икономически форум Schneider Electric призовава за справяне с енергийната криза

Призивът е отправен на Световния икономически форум в Давос

• Проучване, поръчано от Schneider, установява, че повечето компании планират да изразходват под 2% от приходите си за инициативи в посока устойчивост и декарбонизация

• В частта търсене във връзка с енергийния преход само 31% от организациите в момента настояват за електрификация като способ за декарбонизация

Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, отправи спешен призив към правителствата и компаниите по света да ускорят действията си за устойчивост и да увеличат инвестициите в технологии, които ще им помогнат да намалят въглеродните си емисии и да укрепят енергийната си сигурност.

Призивът идва на фона на рязко нарастващите цени на енергията, кризата с енергийните доставки и ускореното изменение на климата, които взети заедно, поставят големи предизвикателства пред компаниите, икономиките и обществените системи по целия свят. Тези предизвикателства оформят контекста на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, на която присъстват висши мениджъри на Schneider Electric.

„Днешните климатични и енергийни кризи са икономическа реалност за все по-голям брой хора. Тъй като в Давос се събират бизнес лидери и политици, е нужно да действаме според собствените си дългосрочни, а не краткосрочни интереси“, каза Жан-Паскал Трикоар, президент и главен изпълнителен директор на Schneider Electric. „Не трябва да избягваме трудните решения. Не може да има дългосрочен просперитет без пълноценен енергиен преход. В Schneider следваме принципа на „дигитализация, стратегически подход, декарбониазция“ – бизнесите, правителствата и обществата трябва да направят това сега, за да изпълнят ангажиментите, които са поели.“

Като се има предвид, че 38% от глобалните емисии на CO2 се дължат на застроената среда, а 32% – на промишлеността, продуктите, софтуерът и услугите на Schneider Electric в областта на индустриалната автоматизация и енергийния мениджмънт помагат на компаниите, промишлените сектори, управителите на сгради и домакинствата да декарбонизират и дигитализират своето потребление на енергия.

Schneider Electric също така предлага задълбочен поглед и компетентност относно тенденциите и решенията за декарбонизация чрез проучвания, изследвания и пространни доклади, изготвени от Института на Schneider Electric за изследване на устойчивостта.

Независимо проучване сред повече от 500 висши мениджъри, поръчано от Schneider миналата година, установи, че корпоративните ангажименти за устойчивост и инвестициите често са възпрепятствани от сложността на декарбонизацията. Средно финансовият ангажимент за инициативи за устойчивост и декарбонизация в анкетираните компании е по-малко от 2% от прогнозираните приходи през следващите три години – въпреки факта, че тези инвестиции често са ефективни и рентабилни и с период на възвръщаемост най-често от по-малко една до три години.

Респондентите в запитването посочват съгласуването на заинтересованите страни, бюджета, технологиите, уменията и регулирането като предизвикателства пред усилията за постигане на устойчивост. Мнозинството от тях обаче отбелязват, че подобрената индустриална автоматизация и модернизирането на електрическата инфраструктура ще формират ключова част от плана им за устойчивост през следващите три години.

Снабдяването с енергия от възобновяеми източници е сред водещите инициативи в частта предлагане, докато електрификацията – ключова мярка в частта търсене – има нисък резултат сред приоритетите за устойчивост на организациите. Наред с електрификацията, осигуряването на повишена ефективност в съществуващата инфраструктура чрез цифровизация и автоматизация ще бъдат сред най-важните лостове през следващото десетилетие като най-бързия и най-ефективен откъм вложения начин за много организации да намалят своите емисии.

Утвърждаване на устойчивостта като бизнес императив чрез с цифрови решения, които са ключови за справяне с глобалната енергийна криза

Един наскоро публикуван доклад на Schneider Electric относно потенциала за електрификация в ЕС установи, че фокусирането върху сектори, в които електрификацията е едновременно осъществима и привлекателна, може да повиши дела на електроенергията в енергийния микс от около 20% на 50%. На свой ред делът на природния газ и петрола ще намалее с около 50%, което ще допринесе значително за подобряване на енергийната сигурност. Schneider Electric предлага специфични, практични решения, за да помогне на компаниите да се ориентират по-бързо и по-ефективно при този преход.

Schneider Electric посочва, че днешната европейска енергийна криза идва след десетилетия на сигурна, надеждно достъпна енергия и относително стабилно ценообразуване. Много компании за първи път се сблъскват с непредвидими енергийни доставки и недостъпни цени, което е показателно за провала както на дългосрочната подготовка за енергийна сигурност, така и на изпълнението на плановете за декарбонизация. Това от своя страна подчертава значението на преоценката на цялото енергийно уравнение: от частта предлагане (енергиен преход) до частта търсене (енергийна ефективност).

„Целите и печалбите трябва да се съчетаят, за да се превърнат в мощни фактори в борбата срещу изменението на климата“, коментира г-н Трикоар. „Вече разполагаме с технологията за предотвратяването на енергийните и климатичните кризи и за осигуряването на безопасно, надеждно и устойчиво разпределение и използване на енергията. Нашият базиран на данни подход, който обхваща индустриалната автоматизация, дигитализацията и прилагането на технологията на цифровия двойник в корпоративната мета вселена, е ключ към по-добро, по-устойчиво и по-проспериращо бъдеще. Потребността от спешни действия никога не е била по-голяма, отколкото сега.“

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...