По инициатива на ученици бяха събрани над 900 килограма непотребен текстил

Проектът „Аз рециклирам - за по-чисто и устойчиво бъдеще на своя град“ е реализиран от Националната финансово-стопанска гимназия с подкрепата на Столична община и програма „София - град на младите и активните“.

Въпросите за опазване на околната среда и устойчиво развитие стават все по-актуални, а образованието и активната гражданска позиция на младежите играят ключова роля за това промяната да бъде възможна. Един добър пример в тази посока е проектът „Аз рециклирам - за по-чисто и устойчиво бъдеще на своя град“, реализиран от Националната финансово-стопанска гимназия и активните младежи от клуб „Дигитални предприемачи“ с ръководител г-жа Елма Стойчева, с подкрепата на Столична община и програма „София - град на младите и активните“.

В рамките на този проект, ученици от пет различни училища в София се ангажираха да бъдат посланици на каузата за намаляване на текстилния отпадък и да обучават своите връстници по темите, свързани с текстилното замърсяване и начините за справяне с него. Този важен образователен проект обедини ученици от Националната финансово-стопанска гимназия, Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, 23 СУ „Фр. Ж. Кюри“, Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, 37 СУ „Райна Княгиня“ и 15 СУ „Адам Мицкевич“.

Заключителното събитие по проекта се проведе във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където участниците споделиха своите успехи, предизвикателства и вдъхновяващи истории. Резултатите от усилията на учениците бяха впечатляващи, като те успяха да съберат над 900 килограма текстил за рециклиране. Това позволи спестяването на значително количество въглеродни емисии и вода, като същевременно подчерта значимостта на устойчивите практики в ежедневието.

По инициатива на ученици бяха събрани над 900 килограма непотребен текстил

TexCycle има дейно участие в активности, свързани с образователни проекти за ученици и студенти, и подпомагане на техни инициативи за устойчиво развитие, с което дава допълнителна добавена стойност на образователния процес. Повишаването на осведомеността чрез информационни кампании е важен аспект от дейността на компанията. Еко академията на TexCycle има за цел да популяризира концепцията за „намаляване, повторно използване и рециклиране“. Чрез нея екипът на компанията учи деца и възрастни как да поправят или преправят текстилни продукти, да събират ненужен текстил разделно и как се рециклират текстилни отпадъци. По този начин насърчават хората да удължат живота им, за да се намали нуждата от постоянното закупуване на нови дрехи, респективно – ново производство и да се минимизират текстилните отпадъци.

По инициатива на ученици бяха събрани над 900 килограма непотребен текстил

Вижте още: