Henkel отчете силно начало на фискалната 2024 година

Продажбите на групата възлизат на около 5,3 млрд. евро, а органичният ръст достига 3,0%.

Henkel отчита силен органичен растеж на продажбите през първото тримесечие на 2024 г.

• Продажбите на групата възлизат на около 5,3 млрд. евро, а органичният ръст достига 3,0%.

• Увеличението на органичните продажби е резултат от дейността на двете бизнес подразделения:

— „Лепилни технологии“: положителен органичен ръст на продажбите от 1,3%

— „Потребителски марки“: силно изразен органичен ръст на продажбите от 5,2%

• Придобиването на компаниите Seal for Life Industries и Vidal Sassoon в Китай приключи по-рано от очакваното.

• Отбелязан е по-нататъшен напредък в изпълнението на стратегическия план за растеж.

• Прогнозата за фискалната 2024 г. се повиши значително според обявените резултати от 3 май:

— органичен ръст на продажбите: 2,5 до 4,5 % (преди: 2,0 до 4,0%);

— коригирана възвръщаемост на продажбите: 13,0 до 14,0% (преди: 12,0 до 13,5%);

— коригирана печалба на привилегирована акция (EPS): увеличение в диапазона от +15,0 до +25,0% при постоянни обменни курсове (преди: +5,0 до +20,0%).

През първото тримесечие на 2024 г. групата Henkel постигна продажби на стойност около 5,3 млрд. евро и генерира силен органичен ръст на продажбите от 3,0%. Увеличението се дължи на положително развитие на цените и в двете бизнес подразделения на компанията. Развитието при обемите на ниво група, което все още изпитва влиянието на мерките по портфолиото в бизнес подразделението „Потребителски марки“, показа по-нататъшно последователно повишение в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. В номинално изражение продажбите са намалели с -5,2% спрямо съответното тримесечие на миналата година – основно поради продажбата на бизнеса в Русия и отрицателния ефект от валутните разлики.

Henkel отчете силно начало на фискалната 2024 година

„Отбелязахме много добро начало на годината. Освен това успяхме да приключим с придобиването на Seal for Life Industries и Vidal Sassoon в Китай по-бързо от очакваното и по този начин допълнително ще утвърдим своето бизнес представяне“, посочи Карстен Кнобел, главен изпълнителен директор на Henkel.„В светлината на тези резултати миналата седмица повишихме значително прогнозите си за продажбите и печалбата за 2024 г. Това демонстрира наличието на ясна стратегия, която следваме стриктно. Изпълняваме обещанията си и сме на прав път към устойчив растеж.“

Перспективи пред Henkel Group

За текущата година Henkel очаква органичен ръст на продажбите от 2,5 до 4,5%. За „Лепилни технологии“ се очаква органичен ръст на продажбите в диапазона от 2,0 до 4,0%. За „Потребителски марки“ очакванията са за органично увеличение на продажбите от 3,0 до 5,0%.

Вижте още: