Schneider Electric си сътрудничи с иновативни български бизнеси за изграждането на фотоволтаичен парк ТераСол за по-чиста природа

Проектът подчертава засиления ангажимент на компанията към модернизацията на енергийния сектор

Шнайдер Електрик България, подразделението на глобалния лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията Schneider Electric, съобщи за успешното си сътрудничество с ПСС България ООД в качеството си на главен изпълнител за изграждането на фотоволтаичен парк ТераСол.


Фотоволтаичен парк ТераСол се намира в близост до Стара Загора на локация с благоприятни параметри за усвояване на слънчевото греене, а общата му мощност достига 100 MW. Пуснат в експлоатация през пролетта на тази година, по своя капацитет паркът заема 4-то място измежду 20-те най-големи фотоволтаични парка в България. Фотоволтаичният парк е изцяло проектиран, изграден и пуснат в експлоатация от инженерния екип на ПСС България ООД – партньор на Шнайдер Електрик България в областта на eнергетиката и aвтоматизацията.

„Сътрудничеството ни с ПСС България ООД е от изключително важно за нас, тъй като колегите притежават незаменими компетенции в областта на автоматизацията в енергетиката. Това е тясно специализирано поле на експертиза, в което традиционният инженеринг се смесва с най-съвременните технологии и ми се иска да дадем гласност на факта, че България разполага с такива специалисти на световно ниво, с които както у нас, така и извън границите на България можем да изпълняваме сложни и предизвикателни проекти в областта на автоматизацията и електроенергийните системи и обекти“, каза Мирослав Ризов, системен архитект и инженер Приложни технологии в областта на автоматизацията в енергетиката и електроразпределението в Шнайдер Електрик България.

Заради голямата си мощност ТераСол е присъединен директно към мрежата за високо напрежение на Енергийния системен оператор (ЕСО).

В обекта е въведена съществена автоматизация изцяло от местната компания 3EnergySolutions, която е част от екосистемата на Шнайдер Електрик България. Това решение се основава на глобално разработена SCADA система, на основата която са направени допълнителни софтуерни разработки. Те са специално създадени за фотоволтаичния парк и са дело на местния екип от специалисти и партньори на Шнайдер Електрик – ПСС България ООД и 3EnergySolutions. Софтуерът предлага функционалности за нуждите на енергетиката, съобразени със специфичните особености на проекта на ТераСол.

Приносът на Шнайдер Електрик към ТераСол включва:

• интеграция чрез централен диспечерски център, който осигурява управление и наблюдение;

• модулно решение за бъдещето разширение на проекта;

• устойчиво оборудване.

Глобалният лидер в енергийното управление Schneider Electric разполага с набор от собствени компоненти – EcoStruxure ™ Power Operation, SM6-36 MV, Saitel DP, Easegy P3, MiCOM P40 HV, MiCOM P139, с които допринася за решенията и изграждането на цялостната система.

Сътрудничеството на ПСС България ООД със Шнайдер Електрик се изразява в ефективното управление на обекта; покритието на всички стандарти и изисквания за оборудването; интегрираното производство на енергия в единна ЕРО система; предоставянето на доказано и надеждно решение за бъдещи проекти.

Партньорският проект подчертава засиления ангажимент към иновациите в енергийния сектор и приноса на Schneider Electric и неговите партньори в лицето на ПСС България ООД и 3EnergySolutions за устойчивото развитие както в глобален мащаб, така и на локално ниво.

Вижте още: