1478831Институтът по биологично разнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ-БАН) организирафорумвъв връзкас Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май. 

Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“  се проведе в Големия салон на БАН. Съпътстващата изложба илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ-БАН за оценка на екосистемните услуги. Българските институции изпратиха свои представители на форума в лицето на Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, и Ивелина Василева, председател на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание и бивш министър на околната среда и водите. 

Форумът очерта значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта. 

На форума бяха представени презентациите „ИБЕИ-БАН – дейност и постижения“ от доц. д-р Анна Ганева, директор ИБЕИ; „Биологично разнообразие и екосистемни услуги – нова европейска пътна карта за  устойчиво развитие“ от проф. Нешо Чипев (ИБЕИ); „LTER – Мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания в България“ от доц. д-р Светла Братанова, координатор на LTER България;и „Екосистемни услуги в полза на хората – ‚невидимите ползи‘ от ‚невидимите‘ екосистеми“ отКремена Гочева, докторант (ИБЕИ) и специализант към Европейската агенция по околна среда. 

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Така услугите, които екосистемите предоставят, играят ключова роля за оцеляването и благоденствието на човечеството.В периода 2015-2017 г. ИБЕИ работи по няколко проекта за картиране и оценка на екосистемните услуги, предоставяни от екосистеми като влажни зони, водни тела, тревни, дюнни и скални екосистеми. Възложител е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), а финансирането е от националния бюджет и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Форумът„Екосистеми и екосистемни услуги“  е съпътстващо събитие на европейската среща “Интегрирани европейски инфраструктури за дългосрочни екосистемни изследвания”, която ще се проведе в София на 23-25 май 2018 г. Домакин е ИБЕИ-БАН, който е и член на мрежата  за дългосрочни екосистемни изследвания.

Вижте още: