Американският университет дава старт на документален филм за новаторската роля на институцията

Проектът AUBGenesis документира основаването на университета и приноса му в регионален и глобален мащаб

Американският университет в България (АУБ) подписа договор, с който поставя началото на AUBGenesis, проект за производството на пълнометражен документален филм за историята на висшето училище. Изтъкнатият възпитаник на академичната институция и успешен продуцент Георги Илиев (Starche Entertainment) поема изпълнението на амбициозния проект.


AUBGenesis, мултимедийна инициатива, зародена по време на отбелязването на 30-ата годишнина на АУБ през 2021 г., си поставя за цел да разкаже за основаването на висшето учебно заведение, както и за неговото възходящо развитие и новаторска роля в регионален и глобален мащаб. Проектът включва създаването на пълнометражен документален филм и няколко по-кратки филма с фокус върху необикновените истории на ключовите фигури с принос към основаването на АУБ. Той е замислен да предостави ценен документален източник за журналисти и историци, както и да създаде траен интерес у широката общественост.

„Нашият университет е бляскав пример за академични достижения и за място, където западните демократични ценности се насърчават и развиват“, каза д-р Марги Енсайн, президент на АУБ. „Създаването на АУБ в динамичното време след краха на комунистическия режим става възможно благодарение на визионери като Джордж Сорос, Дими Паница и други забележителни фигури. Това е автентична история за устойчивост, иновации и трансформация и тя трябва да бъде разказана. Поредицата ще бъде повече от филмов документ – тя ще се превърне в ярко послание за трансформиращото въздействие на АУБ върху образованието и обществото“, посочи още тя.

Писателят и продуцент Георги Илиев, който поема реализацията на AUBGenesis, е дълбоко свързан с АУБ. Неговият път от студент по журналистика в университета до утвърден драматург и романист, както и работата му в сферата на филмовото и телевизионно производство в България и извън нея, му помагат да улови и предаде по завладяващ начин необичайната история на висшето училище. Визията на Георги за проекта е да изследва генезиса на АУБ, предизвикателствата, които университетът посреща и преодолява, както и успеха му като устойчив символ на образователен и демократичен прогрес. „Това е една история на тайнство, вдъхновение и прозрение...“, сподели Георги Илиев. „Всъщност щастливият край на тази филмова история е предизвестен – просто защото АУБ е история на успеха. И си струва да създадем филмов документ за това как започва всичко“, допълни той.

Американският университет дава старт на документален филм за новаторската роля на институцията

Идеята за документалния филм води началото си от честванията на 30-ата годишнина на АУБ през 2021 г., когато възпитаниците Ралица Николаева, член на борда на АУБ, и Даниел Томов предлагат юбилеят да се отбележи и чрез документален филм. Сценарият на Георги, разработен на базата на задълбочени изследвания и интервюта, разглежда не само историческия контекст, но и съвременните предизвикателства пред западната демокрация, както и ролята на образованието за справянето с тях.

Проектът се финансира чрез дарения от борда на АУБ, възпитаници и съмишленици, както и благодарение на грант от Националния филмов център, и вече навлиза във фазата на производство. Създателите ще споделят историята на университета в световен мащаб чрез стрийминг платформи и участия на фестивали.

Вижте още: