Хранителните отпадъци се преработват до получаването на биогаз, който се преобразува в електроенергия

За поредна година BILLA България и Столична община реализират успешно партньорство за намаляване на хранителните отпадъци. Резултатите сочат, че през изминалата 2020 г. търговската верига е успяла да намали количеството генерирани биоразградими отпадъци с 23,3% (340,3 тона), сравнено с 2019 г. През предходната година компанията предприема мерки за оптимизиране на поръчките и доставките в секции сух асортимент и млечни продукти, с фокус върху намаляване на бракуваната стока в магазините.

BILLA е първата голяма търговска верига, стартирала работа със столичното предприятие за третиране на отпадъци, инсталация „Хан Богров“. В няколко дни от седмицата, биоразградимите отпадъци от всички магазини на веригата, разположени в град София, се транспортират до инсталацията, където се третират биологично, като при процеса се генерира биогаз, използван в последствие за производство на зелена електроенергия. Служителите в магазините от веригата са преминали през специален инструктаж как да отделят биоразградимите отпадъци.

Управлението на отпадъци е област, в която влагаме сериозни усилия от много години. Считаме постигнатите резултати за голям успех. Като търговци, всекидневно трябва да предлагаме на клиентите си свежест и качество, но не по-малко отговорни са и действията в посока намаляване на негодните за консумация хранителни стоки. Регулярно се стараем да провеждаме обучения за прецизна организация на процесите по поръчки и доставки, както и за грижливо отношение към продуктите в магазините ни,“ сподели Норберт Мисбрандт, управител на BILLA България.

Инсталацията за оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци Хан Богров влиза в експлоатация през 2014 г., като част от Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Оттогава датира съвместната работа с търговската верига. В началото на 2015 година BILLA разширява сътрудничеството си с тях, като обхваща всички магазини от веригата на територията на град София.

Намаляването на отпадъците се свързва не само с ресурсна ефективност, но също и с нови възможности за създаване на партньорства в областта на опазване на околната среда. Ето защо BILLA България ще продължи да полага усилия за развиването на отговорен и устойчив бизнес, който е ключов фактор както за успеха на компанията, така и за създаването на добавена стойност за обществото и околната среда.

Вижте още: