Отворените позиции са в отделите „Счетоводство“, „Контрол на фактури“, „Управление на категориите“ и „Недвижима собственост“

Като част от стратегията за подготовка на успешни кадри на пазара на труда, BILLAБългария стартира своята ежегодна стажантска програма. Отворените позиции са вотделите „Счетоводство“, „Контрол на фактури“, „Управление на категориите“ и „Недвижима собственост“, а обявата е публикувана в кариерния сайт www.jobs.bg. Необходимите качества, които притежава идеалният кандидат, включват завършен трети курс на обучение в бакалавърска програма в областта на икономика, търговия, финанси, добри компютърни умения и познания на английски/ и немски език, висока мотивация и адаптивност.

Чрез своята стажантска програма, BILLA дава възможност на младежи да придобиятпрофесионален опит и да получат възможности за кариерно развитие. В допълнеие, веригата предлага трудов договор за периода на стажа, атрактивно възнаграждение исоциални придобивки, от които се възползват и останалите служители на компанията. 

Над 110 младежи са преминали през тази инициатива в периода 2009 – 2020 г. Дори през предизвикателната 2020 година, 11 стажанти успешно се включват в дейността на веригата и пълноценно съдействат в счетоводните, търговските, управленските и маркетинговите дейности. От началото на 2021 г., пет нови таланта се присъединяват към екипа на компанията с желание за кариерно развитие.

„За нас, в BILLA, е важно да подкрепяме мотивираните млади хора, които се намират в началото на своя професионален път. С гордост можем да заявим, че от старта на първата стажантска програма до днес, повече от 40% от стажантите ни са назначени на постоянни позиции. Занапред също ще работим за създаване на нови кариерни възможности за млади хора, приветствайки ги сред своите екипи,“ сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

Резултатите от досегашния опит на компанията по ежегодната стажантска програма са убедителни. 22 души, стартирали своята кариера в BILLA като стажанти, са останали на постоянна позиция и продължават да се движат уверено през вътрешната кариерна пътека. Част от тях са достигнали до позиции Мениджър или Ръководител на отдел. 

 

Вижте още: