Български съдия е назначен в единния патентен съд

Съдия Татяна Жилова е един от петимата съдии, избрани да работят в седалището в Париж на Първоинстанционния съд.

Проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство у нас, казва:

• Съдия Татяна Жилова е назначена като съдия с правна квалификация в Първоинстанционния съд – централно отделение в Париж

• Единният патентен съд се очаква да заработи от 1 април 2023 г.

„Изключителен престиж е български съдия да бъде включен в състава на едно от централните отделения на Единния патентен съд - Париж и Мюнхен. По този начин името на страната ни се нарежда сред държави със солиден опит в международното право като Германия, Белгия, Австрия, Франция, Италия. Процесът на подбор за действащи съдии в Единния патентен съд е изключително сериозен и тежък. Изборът на съдия Жилова е резултат от оценката на високия ѝ професионализъм, но и на активната работа на България по отношение на защитата на индустриална собственост”.

По думите на проф. Борисова, работата на Единния патентен съд ще позволи на притежателите на патенти да получават по-бърза и по-експертна правна защита на своите права при патентни спорове, при това за територията на държавите членки по Споразумението. Това ще създаде унифицирана съдебна практика в областта на патентните спорове и ще намали значително разходите за процесуално представителство на засегнатите страни на територията на отделните държави. Предстои Патентно ведомство да проведе разяснителна кампания относно структурата и начина на работа на Съда и промените, които ще настъпят за ползвателите на услуги след старта на неговата работа.

Единният патентен съд официално потвърди назначаването на 85 съдии - 34 с юридическа квалификация и 51 с техническа квалификация. Те ще започнат да изпълняват задълженията си от влизането в сила на Споразумението за Единния патентен съд. Ръководители ще бъдат Клаус Грабински от Германия в качеството си на председател на Апелативния съд и Флорънс Бутин от Франция, която е председател на Първоинстанционния съд. Техническите съдии в институцията са с компетенции по следните направления: биотехнологии, химия и фармация, електричество, машинно инженерство, физика.

“Назначението на съдия Жилова е още едно международно признание за страната ни, след като българското Патентно ведомство бе отличено и от Службата на ЕС по интелектуална собственост сред всички ведомства на ЕС. Заслугата бе резултат от това, че българската институция е единствената за момента, която интегрира в своята работа инструмент за унифициране на структурата на решенията по опозиции и спорове в областта на индустриалната собственост.”, коментира проф. Борисова.

Съдия Татяна Жилова е съдия в Административен съд - София-град, както и председател на Съюза на съдиите в България. Тя е хоноруван преподавател по право на интелектуалната собственост в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по право на интелектуалната собственост.

Вижте още: