Тази година комуникационната общност отбелязва 20 годишнината от създаването на първата национална професионална организация с сферата на ПР в България - Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). По този повод ще бъдат представени резултатите от проучване за развитието на PR професията в България.
Въпросите в допитването обхващат теми като:
 • Какво е съотношението между мъжете и жените в PR професията и продължава ли тя да се феминизира?
   
 • Кой е секторът, в който работят най-много PR практици?
   
 • Защо се увеличава делът на PR практиците на свободна практика?
   
 • Коя е най-важната дейност в работата на PR практиците според тях самите и според журналистите?
   
 • Журналистите или PR-ите имат по-голямо доверие в информацията, разпространявана от другите?
   
 • Какво е допустимо и какво е недопустимо в поведението на една организация по време на криза според PR професионалистите и според журналистите?

Проучването се провежда от Bulgarian Public Relations Association (БДВО) и дългогодишните преподаватели във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Минка Златева и доц. д-р Орлин Спасов.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...