1478662Ирена Тодорова беше одобрена за изпълнителен директор на редовната сесия на Общото събрание на Регионалния център-София, който е един от седемте в света центрове на UNESCOот този тип, и покрива цели 16 държави в Югоизточна Европа.

За първи път в своята история Регионалният център има свой избран от всички негови органи изпълнителен директор. От създаването си през 2011 г. организацията е била управлявана от временно изпълняващи длъжността. На проведения в началото на годината конкурс Тодорова бе единодушно одобрена от Министерство на културата, Министерство на външните работи, Българска академия на науките, представители на неправителствени организации, както и на такива от Общото събрание. Кандидатурата на Ирена Тодорова е съгласувана с генералния секретар на Юнеско Одри Азуле.

Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален център-София, UNESCO:

“Благодарение на усилията на няколко правителства България продължава да е домакин на Регионалния център и да има възможността чрез него да се грижи за опазването на нематериалното културно наследство в 16 страни от региона, които макар и близки по своята история са и различни в техните политики и културни наслагвания. Основните цели, които си поставям за своя 3 годишен мандат: да работим за видимо увеличаване на участието на отделни общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и да поощряваме регионалното и международно сътрудничество за опазване на това наследство.”

По думите на Тодорова съществуването и управлението на Регионален център-София,UNESCO е работещ механизъм да се позиционираме в естествената роля на лидер в региона като съдействаме на страните при разпознаването и съхраняването на културно наследство, намиращо се на тяхна територия.

page1image3693520
Още през юни Регионален център-София, UNESCO ще учреди Университетска мрежа, която ще обедини представители на университети от всички 16 страни, които имат в програмите си програми, свързани с нематериалното културно наследство.

В рамките на годината стартира издаването на списание „Културни мостове“, чийто пръв брой ще излезе през месец септември.

Повече за пълната програма на Център

Вижте още: