Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасностПотребителското поведение е дисциплинирано, времето за пазаруване е значително намалено

Delta Planet Mall подкрепя позицията на Българската асоциация на ритейл центровете и настоява, че моловете са по-безопасни от много други търговски обекти, поради което те трябва да бъдат оставени отворени.
Наблюденията на търговския център показват, че потребителското поведение е значително променено в сравнение с периода преди пандемията. Клиентите са дисциплинирани, запознати са с всички мерки за безопасност и пазаруват по-организирано и целенасочено. Увеличен е броят на служителите, които стриктно съблюдават за тяхното спазване, включително за носенето на маски по време на целия престой на клиентите на територията на обекта. Част от екипа е ангажиран и с непрекъснатата дезинфекция на повърхностите.

Взетите мерки в търговския център отговарят на най-високите световни стандарти. Климатичната инсталация в мола е сведена до пълна безопасност с ежеседмична смяна на всички филтри и непрекъснато вкарване на свеж въздух в общите части на обекта. Преустановена е рециркулацията на въздух.

Максималният брой посетители, пребиваващи в Delta Planet Mall по едно и също време, не надвишава 4 000. Спрямо разгърнатата площ от общо 60 000 кв. м., възможната дистанция между посетителите е от над 15 метра. Движението по коридорите на търговския център е организирано еднопосочно, с цел изключване на струпвания на хора. Преустановени са всички събития. В зоната за хранене и кафенетата не се допуска ползването на седящите места.

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Пазаруването в търговските центрове не застрашава здравето на посетителите. Напротив, моловете са по-организирани и контролирани от всички самостоятелни търговски обекти, и големите вериги. Управляващите дружества регулират и координират спазването на всички актуални мерки и изисквания на Националния оперативен щаб. Съгласно изявленията на Щаба от последната седмица, в тези условия рискът от заразяване в търговски център е малък.

Наскоро публикувана скала, степенуваща опасностите от заразяване, подготвена от американски учени, поставя пазаруването в моловете в безопасната половина и дори го сравнява с активности на открито. Ограниченията за непълнолетни посетители без придружител са допълнителна мярка за безопасност, която засилва търговския за сметка на социалния характер на търговския център.

Delta Planet Mall спазва всички най-високи световни изисквания за безопасност

Вижте още: