“Екипът на София” стартира работа с послание за обединение за местните избори 2023

Новата експертна градска организация започва дейност с екип от над 50 разнообразни експерти в сферата на градското развитие и планиране. Екипът ще работи по конкретни решения за проблемите на София и подготовка на програма за управление, която цели да привлече широка обществена и политическа подкрепа.

В деня на размисъл беше поставен официален старт на “Екипът на София”, нова инициатива, която работи по разработването на конкретни решения на най-наболелите и комплексни проблеми в управлението на българската столица в контекста на предстоящите местни избори през 2023. “Екипът на София” към момента обединява над 50 експерти със значим опит в градското планиране и различни градски инициативи, начело с Любо Георгиев, познат в последните години като ръководител на екипа на Визия за София и директор на общинското предприятие Софияплан.

Началото на новата инициатива бе поставено с провокативно видео, в което различни членове на “Екипа на София” носят работни гащеризони и говорят откровено и директно за доказания опит и явните намерения за работа за София на Екипа. Организацията представя и новия си сайт ekipnasofia.bg, в който желаещите да подкрепят работата на Екипа могат да закупят символичния гащеризон.

Екипът на София е обединен от една централна задача – нуждата от ценностна промяна в управлението на града. Експертите имат разнообразен опит в проекти и инициативи, насочени към подобряването на качеството на живот в града. Ролята на екипа в гражданското общество у нас ще бъде да предлага смели и конкретни решения на градските проблеми, базирани на знание, диалог и широко включване на гражданите, като за всяко решение ще бъде разработван и предлаган конкретен план за действие и реализация.

“Ние от Екипът на София знаем, че градът ни може да бъде различен — с удобни улици и подредени тротоари, със зелени пространства за почивка и целогодишно чист въздух, с достатъчно детски градини и достъпни възможности за стартиране и развиване на бизнес.”, разказва Любо Георгиев за мотивацията на експертите в Екипа. “София няма нужда да избира между компромисни решения и скрити интереси или зависимости. Само ако обединим сили и работим заедно, можем да постигнем промяна и да развиваме град с визия за бъдещето, който знае как умно да планира ресурсите си и да дава най-доброто на всички свои жители днес.”

Датата на представяне на новата организация в навечерието на парламентарните избори е избрана символично с целта да се отправи ясно послание към политическите организации, активни на местно ниво, че София се нуждае от обединение и консенсус, за да получи шанс за по-добро управление на предстоящите Местни избори през 2023.

Екипът на София от своя страна ще предлага решения и подход за постигане на широк консенсус в градското планиране, стъпвайки на доказания си опит от работата по Визия за София и Програма за София през изминалите години. В създаването на двата стратегически документа на Общината бяха създадени и използвани огромни масиви от данни, изследвания и знания за средата в града и се включиха десетки хиляди граждани, експерти, неправителствени организации, бизнеси и политически партии.

”Ние разбираме от София. Познаваме проблемите в детайл, знаем как трябва да се решат.”, разказва Жоро Пенчев, член на Екипа, познат с опита си в областта на електронното управление и иновациите. “Знаем как да насочим София така че да развие своя потенциал, знаем как да поставяме целите пред градското управление и как те да бъдат постигнати. В Екипа на София ще продължим работата за тяхното постигане — с повече конкретика и в диалог с възможно най-много хора, на които им пука за София и искат да работят, за да я превърнем в нормален, подреден и красив европейски град.”

Христо Станкушев, архитект и член на Екипа добавя: “Ние не сме партия и няма да правим партия, но целим да ангажираме политици с предлаганите решения. Обединяваме експерти от различни сектори, защото градът е взаимосвързана система и трябва да спре да се развива на парчe. Имаме опит в много сфери, включително и в реформирането на общински структури и създаването на нови такива.”

 Разговорът за управлението на София се базира на досегашната работа на Екипа. В следващите месеци ще бъдат представени в детайл поредица от ключови теми и решения за подобряването на качеството на живот и средата в града, около които Екипът ще търси широка подкрепа като основа за цялостно решение за София в следващото управление.

Сайтът на инициативата стартира с по-визионерска тема, която носи името “Прохладна София” и разглежда в детайл рядко обсъжданите ефекти от градския топлинен остров и летните горещини в града върху здравето на хората и публичните разходи. Екипът споделя, че след изключително горещото лято в София, тази тема естествено поставя пред тях рамката, в която планират да работят — с поглед напред и с навременно планиране за предотвратяване на проблеми и оставяне на пространство за развитие пред София.

Следващи теми са подбрани така, че засягат видими и невидими проблемни области, сред които въпросите за детството в града, управлението на водите, състоянието на междублоковите пространства, достъпа до жилища, неефективността на градския транспорт, електричеството и отоплението в града и други.

Екипът на София ще набира нови членове и ще търси диалог с всички заинтересовани страни за дискусия и подобряване и надграждане на решенията, които предлага. Крайната цел е да бъде създаден фундамент на предизборна програма, която да има широка публична подкрепа от граждани и експерти и да ангажира ефективно политическите сили.

Ръководител на “Екипа на София” е Любо Георгиев, архитект и експерт в сферата на градското планиране. Завършва образованието си в Италия и Холандия и е живял и работил в Шотландия, Италия, Холандия и Китай. Има богат опит като проектант и ръководител на мулти-дисциплинарни екипи. Между 2014 и 2016 е директор на One Architecture Week.

От началото на 2017 г. до края на 2019 г. води екипа, който създава дългосрочната Визия за София. Успоредно с това, между 2017 г. и края на 2021 г. е директор на Софияплан — звеното на Столичната община за стратегическо и пространствено планиране. От началото на 2022 г. е председател на управителния съвет на юридическото лице зад “Екипа на София” — Сдружение за градски политики.

Вижте още:

Разследващата журналистка Богдана Лазарова търси отговора от икономисти, политици и бивши министриЗащо частните пенсионни фондове загубиха 1 млрд....