Между 9 и 11 декември 2016 г. в НДК ще се проведе първото годишно издание на Екодизайн форум под надслова „Бизнес за природата“. Събитието е част от широкоспектърната платформа „Екодизайн Прет-а-Порте“ с фокус чисти технологии, устойчиво развитие в производството и използването на природни ресурси, енергийна ефективност, интелигентни градове и кръгова икономика.

Екодизайн форум 2016 ще бъде тридневна конференция за браншови специалисти и инвеститори, съчетана с изложба на продукти и услуги в областта на екосъобразните решения и иновации, подпомагащи устойчивото развитие в производството и строителството.

Първата конференция, която ще се реализира на 9 декември, е на тема „От ресурсна ефективност до кръгова икономика” и е в партньорство с Асоциацията на еколозите от общините в България под патронажа на МОСВ и МРРГ. Втората е на тема „Ниско енергийни сгради и зелено развитие”, ще се проведе на 10 декември и ще бъде в партньорство с Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ – ЕнЕфект.

Третият ден от конферентната част е „Клийнтех Прет-а-Порте“ на осем избрани стартъп екипа от Aкселератора за бизнес идеи за климата и е в партньорство с Фондация Cleantech Bulgaria. Това е мрежа за чисти технологии, която работи в три основни направления: подпомагане на стартиращи компании чрез достъп до финансиране и развиване на ключови умения, иновации и наука, както и работа с общини и региони по развиване и надграждане на стратегии за подобряване на градската среда.

Целта на „Екодизайн Прет-а-Порте“ е да представи най-новите продукти и услуги, които целят баланс между опазването на природата и задоволяването на потребителските нужди от комфорт, качество и функционалност.

„Екодизайнът проектира природосъобразни технологии,сгради, интериори и екстериори, превръща отпадъчни продукти в удобна и красива среда с цел по-здравословен живот при минимално изразходване на енергийни ресурси. Това е процес, който засяга всички производствени браншове, засяга строителството и урбанистичното планиране, засяга проектирането както на материалните, така и на идейните продукти. Днес тенденцията към строителство на нулевоенергийни и интелигентни сгради, на еко къщи, построени с естествени материали. Това е тенденцията към енергоспестващи технологии за отопление и осветление, тенденцията към Екодизайн – интериорен, екстериорен и промишлен. Тази тенденция към създаването на биоразградими и нетоксични опаковки, перилни продукти и много други иновации в областта на чистите технологии, не е просто мода, а осъзната необходимост.“ - отбеляза Светла Ненова, изпълнителен директор на Екодизайн Прет-а-порте. – „Целта ни е да информиране, да вдъхновяваме, да даваме надежда, че усилията за редуциране вредата от човешката дейност водят до реални резултати и не са за сметка качеството ни на живот. Всъщност смятаме, че това е нашето бъдеще” – добавя тя.

Вижте още: