Европейска седмица за безопасност и здраве при работаЕвропейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г., основно събитие от кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“, започва на 19 октомври 2015г.

В цяла Европа ще се проведат събития за отбелязване на случая и привличане на вниманието върху стреса и психосоциалните рискове на работното място.

Тази година Европейската седмица отделя внимание на два практически проблема: сексуален тормоз и насилие на трети страни, за които са изготвени две информационни графики. В първата се обяснява какво представлява сексуалният тормоз, броят на засегнатите работници и какви мерки могат да приложат предприятията за справяне с този проблем.

Във втората е описано насилието на трети страни — най-широко разпространеният професионален риск за европейските предприятия, кого засяга най-много, изложените на риск професии и въздействието му върху работниците.

България отбеляза Европейската седмица чрез провеждане на Национална конференция „Здравословни работни места – управлявай стреса!”, която се състоя на 22 октомври 2015 г.

Конференцията бе насочена към подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и насърчаване на безопасността и здравето при работа. Специалният фокус беше върху идентифицирането на рисковете, свързани със стреса и психосоциалните фактори на работното място, тяхната оценка и възможностите за управлението им.

Връзки:
Виж събитията на кампанията
Проучване ЕSENER-2
Информационна графика — сексуален тормоз
Информационна графика — насилие на трети страни
Здравословни работни места — управлявай стреса!

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...