1330325Проектът на основно училище „Гео Милев” в Белозем е крайният победител в кампанията „Мислете в зелено” на Фондация „Кроношпан”.

Учебното заведение впечатли най-много експертите с идеята си да бъде създадена система за компостиране на биомаса в училищния двор.
В ОУ „Гео Милев” вече са създали единствената в района на Белозем и община Раковски моделна мини ферма с Червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellus) за производство на екологично чист биотор.

През 2015 год. учениците и учителите изградиха био градинка за билки и подправки по проект на организация „За Земята”.

Със своя нов проект малките природозащитници и техните възпитатели искат да използват това, че пространството от 19 декара на училищния двор генерира голямо количество тревни, листни и клонови отпадъци. Към тях могат да бъдат добавени и биологичните отпадъци от училищната трапезария.

В ОУ „Гео Милев” възнамеряват вместо да изхвърлят остатъци на сметището, да ги оползотворят чрез компостиране.

Получената от процеса биомаса ще премине обеззаразяване през фермата за калифорнийски червеи и ще се използва като екологично чист тор в биоградинката за билки и подправки.

Наградата за впечатляващия проект на училището в село Белозем е 2000 евро.

От 2014 година фондация „Кроношпан” отбелява Световния ден на околната среда като дава възможност на младите хора в Източна Европа да станат фактори на промяната, да набележат проблемите, свързани с природата, а и да покажат по творчески начин какви действия могат да предприемат възрастните, за да защитят Земята за бъдещите поколения.
През тази година право да участват в конкурса „Мислете в зелено за нашето бъдеще” получиха началните и средните училища в България, Унгария, Полша, Румъния и Украйна.
Още от основаването й през 2011 г., мисията, визията и ценностите на Фондация „Кроношпан“ се коренят в основните принципи на дружество „Кроношпан“, съсредоточени в реинвестирането на ресурси в местните общности и насърчаването на устойчивото развитие. Специален акцент е поставен върху това, в което от компанията вярват, че представляват моралните устои на едно здраво общество - защитата и опазването на нашата естествена природна среда, както и предоставянето на необходимите възможности за образование на децата, за да бъдат те успешни в живота.

1330325-1

 

Вижте още: