Huawei проведе Глобалната среща на върха за интелигентни градове 2018 и обяви сътрудничеството си с държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Сътрудничеството ще обхваща области като интелигентни градове, транспорт и образование, и цели да стимулира дигиталната трансформация и развитието на дигиталната икономика в тези държави.

Участниците в Срещата на върха посетиха щанда на Huaweiв Hilton София и се запознаха накратко с развитието наHuawei в Централна и Източна Европа. Те научиха повече за иновативните решения за интелигентни градове, които Huawei прилага в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), за интелигентните методи за транспорт, образование, видео облачни услуги, 5Gи национални мобилни мрежи. Huaweiсподели иновативни практикив областта на дигиталните трансформации и демонстрира достиженията си в подпомагането на национални таланти в областта на дигиталните технологии.

В синхрон с все по-масовата дигитализация в световен мащаб Huaweiще прилага най-модерни решения, за да развива кадрите в индустрията на ИКТ и дигиталната икономика. Huaweiще работи със страните от Централна и Източна Европа, за да развие повече технологични таланти и да ги подпомогне да се възползват в максимална степен от дигитализацията.

Едуин Диендер, вицепрезидент на Правителствен и обществен сектор, Huawei Enterprise Business Group, заяви: „Навлизаме в интелигентен свят, в който всички неща могат да чувстват, всички неща са свързани, всички неща са интелигентни.Информационните и комуникационни технологии ще позволят достигането на по-интелигентен свят. Huawei е отдаден на непрекъснати нововъведения, които да отговарят на нуждите на потребителите. Ние ще осъществим съвместни иновации и ще разработим интелигентни решения в сътрудничество със страните от ЦИЕ, като стъпим на основата на техните силни страни в ИКТ и R&D. Заедно ще направим дигиталната промяна възможна, за да изградим напълно свързан интелигентен свят.“

От навлизането си в държавите от Централна и Източна Европа преди повече от 15 години Huaweiработи с местни компании в сферата на потребителската електроника, комуникациите, образованието, транспорта, енергетиката и финансите, и активно си сътрудничи с правителствата в изграждането на интелигентни градове. През последните 5 години компанията Huaweiе обучила над 15 000 кадъра в сферата на информационните и комуникационни технологии в 16 държави от Централна и Източна Европа в опит да създаде опитни кадри за развитието на дигиталната икономика и дигиталната трансформация в тези държави.

Вижте още: