1461130На 19 април 2018 г. в хотел Маринела ще се проведе четвъртото издание на „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА” – целодневно бизнес събитие, организирано от екипа на сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady, Business Lady Club и партньори.

Традиционно „Компания на годината се провежда в два етапа:

•   Икономически форум, на който се срещат Бизнесът, Образованието и Държавата за  подобряването на бизнес климата у нас, намирайки решения на актуални казуси;

•   Церемония по награждаване на компании, реализирали успешни практики у нас през изминалата година.

Икономически форум:

Икономическият форум ще се проведе рамките на един ден, като освен предвидените 3 официални работни блока, ще бъде отделено и достатъчно време за практически уъркшопове,  неформално общуване и нетуъркинг. В тазгодишното издание на Компания на годината”, форумът ще насочи вниманието на деловата общественост в България към следните три направления:

I.   Икономика на хората

– пазара на труда в условията на криза на човешкия ресурс в България.

II.  Изграждане и утвърждаване на работодателска марка /Employer branding/

– добри практики за изграждане на работодателска марка и иновациите в областта на привличане и задържане на кадри.

III. Цифрова икономика и умения на бъдещето

Сред основните цели на форума са комуникирането и споделянето на добри бизнес практики и на иновативни и актуални модели за управление на бизнеса и компаниите; поощряване на предприемачеството и подобряването на бизнес моделите сред българската делова общественост.

Сред лекторите във форума ще бъдат:

-   Министри и заместник-министри от Министерство на икономиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката;

-   Експерти и лидери от областта на Човешките ресурси и ИТ сферата;

-   Изпълнителни директори на водещи компании у нас;

-   Директори «Човешки ресурси» на компании с успешни практики и иновативни стратегии в изграждането на позитивен работодателски бранд;

-   Представители на браншови и работодателски организации и др.

Церемония „Компания на годината” 2017-2018:

За четвърта поредна година ще се проведе церемонията по награждаване на компаниите, показали професионализъм и постоянство при постигане на високи резултати в различни сфери на дейност; постижения, които повишават доверието на клиенти и служители към тях и превръщащи ги в предпочитаният партньор в бизнеса.

 

 

 

 

 

 

Подбрани са различни категории, сред които Успешен мениджмънт, Ефективни комуникации, Иновативен мениджмънт, Социална дейност, Грижа за обществото, Устойчиво развитие, Иновации, Бързо развиваща се компания/продукт, Налагане на търговска марка и други, в които институции и компании ще бъдат оценени подобаващо в съответните отрасли – Финансов сектор, FinTech, Индустрия, Медии, Застраховане, Образование, Глобален бизнес, Строителство и архитектура, Промишленост, Човешки ресурси, Здравеопазване, Високи технологии, Работодателска марка, Корпоративен работодател и др.

 

Наградите се връчват за заслуги, свързани с:

- развитие на човешкия капитал;

- непрекъснато повишаване на качеството на предлагания продукт/услуга;

- ефективност и прозрачност;

- конкурентоспособност и иновации;

- клиентски подход;

- успешен бизнес модел;

- ноу-хау;

- добро пазарно позициониране;

- устойчиво развитие;

- корпоративна социална отговорност;

- позитивен обществен имидж.

 

Повече информация за събитието ще намерите тук: www.companyoftheyear.eu.

Вижте още: